Gå til indhold

Vi arbejder på borgernes sundhedsvæsen

Mange nye initiativer i sundhedsvæsenet sætter borgerens ønsker og behov i centrum. Det konkluderer regioner, patientforeninger, medarbejderorganisationer og KL, som netop har gjort status på den fælles forandringsdagsorden "Borgernes Sundhedsvæsen

Der er rigtigt mange initiativer på mange områder i det danske sundhedsvæsen, der sætter borgerens ønsker og behov i centrum. Der arbejdes med patientens team, forståelig skiltning, inddragelse og løbende feed-back.

Det var konklusionen, da regioner, patientforeninger, medarbejderorganisationer og KL den 2. december 2015 gjorde status på den fælles forandringsdagsorden "Borgernes Sundhedsvæsen".

Konklusionen var samtidig, at vi skal blive bedre til at lære af og bruge hinandens gode erfaringer med at sætte patienten i centrum, vi skal blive endnu bedre til systematisk at inddrage borgeren og ikke blot have en forestilling om, hvad der er bedst for borgeren. Samtidig skal incitamentsstrukturerne støtte medarbejderne i at vælge de løsninger, der er bedst for borgerne.

Det politiske møde sluttede af med at sætte fokus på ledelse af kulturforandringer. Her var den fælles konklusion, at ledelserne er helt afgørende for at sætte skub i en kulturforandring. Politikerne skal sætte mål, men samtidig have tålmodighed og tillid til medarbejderne, der skal omsætte målene til konkrete og nye måder at gøre tingene på i hverdagen.