Gå til indhold

Vi skal styrke sundhed og vækst i hele Danmark

Danske Regioner ser frem til samarbejdet med den nye regering om at styrke borgernes sundhedsvæsen og skabe vækst i alle dele af landet

Formand for Danske Regioner, Bent Hansen, ønsker den nye minister for sundhed og ældre, Sophie Løhde, tillykke:

- Vi ser frem til samarbejdet. Regionerne ønsker - som regeringen - at sundhedsvæsenet i endnu højere grad skal være borgernes sundhedsvæsen med fokus på inddragelse, god kommunikation og en behandlingsansvarlig læge. For regionerne er det vigtigt, at styringsmekanismerne understøtter sammenhængende forløb og en velfungerende hverdag for borgerne. At sætte patienterne i centrum betyder også, at hverdagen fungerer på sygehusafdelingerne i forhold til alle patientgrupper. Udgifterne til ny dyr medicin må ikke spise af normeringerne

- Det er positivt, at der i regeringsgrundlaget er fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen. Kvaliteten og evidensen skal styrkes indenfor pleje og genoptræning og der skal sikres et entydigt ansvar for patientforløbene, så patienter aldrig falder mellem to stole.

- Vi skal investere i personlig medicin, så behandling og forebyggelse passer til den enkeltes gener og livsstil og vi undgår, at patienter tager medicin, de ikke har gavn af. Vi ser frem til at drøfte sundhedsvæsenet og økonomien på området med regeringen efter sommerferien, siger Bent Hansen.

Danske Regioner har ansvaret for at skabe vækst og regional udvikling i Danmark. Næstformand i Danske Regioner, Jens Stenbæk, ser frem til samarbejdet med den nye erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen:

- Vækst i hele landet bør være omdrejningspunkt for samarbejdet mellem regionerne og den nye regering. Regionerne har sammen med regeringen ansvaret for at skabe vækst i hele landet, og det er positivt, at regeringsgrundlaget taler om en offensiv regionalpolitik. Vi har brug for vækststrategier, der bidrager til at binde vækstcentrene sammen med yderområderne gennem regionale strategier for kollektiv trafik, opkvalificering af medarbejdere og investeringer i styrkepositioner i alle dele af landet.