Gå til indhold

Danske Regioner ønsker ny model for aflønning af læger

En ny model for aflønning af de praktiserende læger kan være på vej med efterårets overenskomstforhandlinger mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation. Det bebuder formand Bent Hansen på Danske Regioners generalforsamling 2016, som holdes i Aarhus i dag

Større fokus på patienter med behov for lægehjælp og mere retfærdighed lægerne imellem vil være blandt de fokuspunkter, som Danske Regioner tager med til forhandlingsbordet, når regionerne til efteråret skal forhandle overenskomstaftale med de praktiserende lægers organisation, PLO.

- Vi forestiller os en honorarstruktur, der betyder, at både lægerne og regionerne undgår en masse bureaukrati og kontrol med enkeltafregninger, og som vil give lægerne større sikkerhed i den daglige indtjening. Og som i sidste ende vil give mere sundhed til borgerne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Danske Regioner og PLO har tidligere forhandlet om en ny honorarstruktur, men det har været vanskeligt at nå til enighed om en ny model. Det er ønsket, at et nyt honorarsystem skal bevæge sig væk fra afregning for enkeltydelser og i stedet i højere grad afregne via et større basishonorar. Det vil give lægerne bedre mulighed for at anlægge et mere helhedsorienteret syn på patienterne med fokus på patientens samlede sundhed i stedet for fokus på de enkeltydelser, patienten efterspørger eller har behov for. Målet er at øge sundheden og skabe en større fleksibilitet for borgerne.

Samtidig er det ideen, at den enkelte læges basishonorar skal afspejle patientgruppens sammensætning, så patienter med store behov også udløser et større basishonorar. Det vil skabe større lighed mellem lægerne og gøre det mere attraktivt at arbejde i områder med svagere patientgrupper.

- Vi ønsker en konstruktiv dialog med PLO om udviklingen af rammerne for de praktiserende lægers praksis og ser frem til efterårets forhandlinger. Lad os lægge konflikterne bag os og vise hinanden den tillid, som kan skabe udvikling, siger Bent Hansen.

relaterede nyheder

Læs mere

Brug for flere veje til hjælp i fremtidens nære sundhedsvæsen

Danske Regioners konference ”Sundhed for Alle 2023” finder sted i dag, d. 2/11. Emnet er, hvordan vi kan sikre et robust sundhedsvæsen med fokus på den almene praksis. 

Læs mere

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Læs mere

Debat: Praktiserende læger skal tage større ansvar i sundhedsvæsenet

De praktiserende læger har en enestående mulighed for at have en finger på pulsen i forhold til vores alles helbred. Praktiserende læger har traditionelt spillet en afgørende rolle som fundament i vores sundhedsvæsen. Og den rolle bliver ikke mindre aktuel i fremtiden – hverken for den enkelte eller det samlede sundhedsvæsen.

Læs mere

Apotekerne skal kunne sætte borgerne på dosispakket medicin

For få dage siden indgik Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation en aftale om dosispakket medicin. Men i virkeligheden bør opgaven ligge hos apotekerne, mener Danske Regioner og PLO. De opfordrer nu Sundhedsministeriet til at se på, hvad der skal til for at styrke apotekernes rolle i forhold til at sætte borgerne på dosispakket medicin.

Læs mere