Gå til indhold

Enighed mellem regioner og praktiserende læger om rammer for decentrale aftaler

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået aftale om implementering af decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi. Dermed er det nu muligt for PLO-regionalt, kommuner og regioner at komme videre med forhandlingerne om indgåelse af toårige regionale delaftaler

Det betyder, at en stor sten er ryddet af vejen for, at aktivitetsniveauet i almen praksis kan få et løft, idet 200 millioner kroner, der i den nuværende overenskomst er sat af til decentrale aftaler, nu kan komme i spil.

I aftalen beskrives rammerne for, hvordan aftaler om sygebesøg og samtaleterapi kan flyttes ud af den centrale overenskomst og i stedet forhandles regionalt.

Parterne har endvidere aftalt en række generelle bestemmelser, der kan indgå som gennemgående vilkår i regionale underliggende aftaler med PLO-regionalt. Disse bestemmelser opfordres de regionale parter til at anvende.

PLO’s formand Christian Freitag siger:

- Det har været et langt og ikke helt elegant forløb, men jeg er glad for, at vi nu er kommet i mål. I PLO medvirker vi meget gerne til indgåelse af lokale aftaler, som supplerer vores centrale overenskomst. Sådanne aftaler har eksisteret i årevis og har bestemt deres berettigelse, men vi er kritiske over for at flytte ydelser og økonomi ud af vores centrale overenskomst.

- Derfor er det helt afgørende, at vi nu er blevet enige med RLTN om en model, hvor vi har garanti for, at ydelser og økonomi føres tilbage til den centrale overenskomst, hvis regionale aftaler udløber eller opsiges af en af parterne. Næste skridt er, at man regionalt nu skal i gang med at forhandle nogle gode aftaler for alle parter.

Formanden for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), Anders Kühnau, siger:

- Vi er rigtige glade for den her aftale. For det første fordi den betyder, at vi kan komme videre med det arbejde, der skal sikre endnu bedre og mere sammenhængende lokale sundhedstilbud til blandt andet patienter med kroniske sygdomme og beboere på plejehjem og kommunale akutpladser. Eller sagt på en anden måde - vi får fjernet en række af de barrierer, der har blokeret for, at vi kan levere endnu bedre service til borgerne.

- For det andet er vi glade for, at vi med den her aftale har vist, at vi kan samarbejde, når viljen er der. Det har da ikke været nemt, men jeg vil gerne kvittere for PLO’s vilje til at nå en løsning. Det er positivt - også med tanke på, de forhandlinger, som venter forude.