Gå til indhold

Indsatser i Borgernes Sundhedsvæsen rulles ud over hele landet

For et år siden blev indsatsen ”Borgernes Sundhedsvæsen” præsenteret på Danske Regioners generalforsamling. Siden da er initiativer igangsat på tværs af landet - fra særlige patientteams til nye måder at inddrage patienten i egen behandling. Et nyt magasin præsenterer flere indsatser

I april 2015 vedtog regionerne, patientforeninger, medarbejderorganisationer, KL og Danske Regioner en fælles erklæring om ”Borgernes Sundhedsvæsen”.

Erklæringen præsenterer en vision for fremtidens sundhedsvæsen, hvor der arbejdes for en kulturforandring hen imod større tryghed, højere kvalitet og bedre inddragelse af borgerne. Visionen udmøntes gennem konkrete indsatser over hele landet. Indsatser, hvoraf et udpluk nu præsenteres i magasinet ”Borgernes Sundhedsvæsen 2016”.

Patientnære projekter
En af indsatserne er de såkaldte patientrapporterede resultatmål (PROM), hvor patienter udfylder spørgeskemaer om deres helbred og tilstand inden kontroller på sygehuset. PROM benyttes på flere og flere afdelinger rundt omkring i landet og inkluderer stadigt flere patientgrupper. Essensen er, at patienten inddrages i egen behandling, og de sundhedsprofessionelle beskriver potentialet som kæmpestort.

En anden indsats er pilotprojekter med patientansvarlige læger eller patientansvarlige teams, som viser lovende resultater i flere regioner. Når patienten har en fast tilknyttet læge eller et fast team, sikrer det mere sammenhængende behandlingsforløb og en bedre patientoplevelse, lyder erfaringerne.

Patient- og pårørenderåd, patientkonsulenter og mulighed for hurtig patient-feedback er andre initiativer under Borgernes Sundhedsvæsen. Et udpluk af initiativerne kan læses i magasinet.

Læs mere: