Gå til indhold

Mere individuel behandling til hjertepatienter

Med udsigt til næsten en halv million hjertepatienter i år 2020 er der brug for mere individuelle løsninger, som skaber værdi for patienterne, mener Danske Regioner og Hjerteforeningen

Vi bliver ældre, og over halvdelen af os bliver ramt af hjerte-kar-sygdomme, efter at vi har passeret de 55 år. Samtidig er antallet af borgere, der dør af hjertesygdomme, mere en halveret siden 1995. Det viser tal fra Dødsårsagsregisteret. Danskerne har dermed oplevet et af de største fald i hjertedødeligheden i Europa.

En intensiveret forebyggelsesindsats og specialiseret behandling på hjertecentrene har været medvirkende til den positive udvikling. Og hjertepakkerne, der siden 2010 har anvist, hvordan behandlinger og registreringer på området skal forløbe, har bidraget til mere strukturerede patientforløb. På mange måder er behandlingerne blevet fintunet, men vi er ikke i mål endnu, lyder det fra Danske Regioner og Hjerteforeningen. Hver fjerde dansker dør nemlig stadig af hjerte-kar-sygdom.

Hjertepakker til eftersyn
Ifølge de to foreninger er det derfor nu tid til, at hjertepakkerne får et eftersyn, for at sikre, at sundhedspersonalet bruger ressourcerne på de alvorligt syge patienter og ikke på for eksempel unødvendig behandling af raske, eller på registreringer uden formål.

- Der er plads til forbedringer. Ressourcerne skal bruges mere målrettet og individuelt i fremtiden, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen. Og Hjerteforeningens formand, Anne Kaltoft er enig:

- Flere bliver syge, men flere får heldigvis også bedre og bedre behandling. Den vej går vi videre ad, så endnu flere patienter kommer videre i livet trods en hjertesygdom, lyder det fra Hjerteforeningen.

Mere sammenhængende forløb i fremtiden
I fremtiden bør der ifølge regionerne og Hjerteforeningen også være ekstra fokus på sammenhængen mellem forebyggelse, behandling og rehabilitering. I dag oplever patienter ofte udfordringer ved sektorovergangene mellem for eksempel sygehus og kommune.

En undersøgelse fra Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed har vist, at 17 procent af hjertepatienterne ikke ved, hvor de skal henvende sig, hvis de får problemer, efter at de er blevet behandlet på et sygehus. Derfor er det nødvendigt, at have mere fokus på patienten i et sammenhængende patientforløb.

Danske Regioner og Hjerteforeningen vil derfor samarbejde om at sikre, at alle hjertepatienter tilbydes et opfølgnings- og rehabiliteringsforløb, der i højere grad har den enkeltes behov i fokus.