Gå til indhold

Nødvendigt med nyt tilbud for at sikre de ansatte på bosteder

Der er behov for nye løsninger, så vi i fremtiden undgår vold og i værste fald drab på landets bosteder

Danske Regioner foreslår nu, at en ny institutionstype skal tage hånd om borgere, der har overstået deres behandling, men som endnu ikke vurderes klar til at flytte ind på et bosted eller i eget hjem. Institutionerne skal anvendes til en lille gruppe af patienter, der ofte har flere psykiatriske diagnoser, er misbrugere og ofte er indlagt.

Samtidig foreslår Danske Regioner en ændring af straffeloven, så det fremover bliver muligt også at idømme ambulante patienter tvungen misbrugsbehandling.

- Vi står med en gruppe af patienter, der har brug for en mere håndfast tilgang for at komme ud af deres misbrug, som ofte er en meget stor del af problemet, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Både en ny institutionsform og mulighederne for at idømme borgere ambulant misbrugsbehandling kræver lovændringer, og Danske Regioner ser frem til at komme i dialog med regeringen om de nødvendige tiltag.

- Det er helt uacceptabelt, at medarbejdere og medbeboere og naboer på socialpsykiatriske bosteder i dag må leve i frygt. Vi skal have hånd om den her problematik, og jeg er overbevist om, at øget fokus på misbrugsbehandling i kombination med en ny udslusningsinstitution vil være den rigtige løsning, siger Bent Hansen.

Fakta om Danske Regioners forslag:

  • Der vurderes at være behov for mellem 150-200 pladser på landsplan, og den årlige pris pr. plads er ca. 1,5 millioner kroner. De fleste patienter vil i dag allerede være i et tilbud, og vurderingen er, at meromkostningen vil være cirka 0,5 millioner kroner per plads - i alt en driftsomkostning på op mod 100 millioner kroner om året
  • Hertil kommer midler til anlæg af ny institution.
  • Ændringerne i straffeloven er nødvendige for at give de nye institutioner de rigtige redskaber i forhold til at give borgerne den rigtige behandling. Stofmisbrug er ofte en meget væsentlig årsag til borgernes tilstand, og derfor er det afgørende, at det bliver muligt at fastsætte ved dom, at de skal ud af deres misbrug.
  • Opgaven er først og fremmest at rehabilitere færdigbehandlede psykiatriske patienter med meget svære sociale og psykiske problemer videre fra en tilværelse som indlagt psykiatrisk patient til en tilværelse som borger i det civile samfund. Den opgave ligger bedst i socialsektoren.
  • Der er derfor brug for en ny hjemmel i serviceloven til at drive en særlig institutionsform, hvor den nødvendige sundhedsfaglige behandling og den socialfaglig rehabilitering kan gennemføres.