Gå til indhold

Store forventninger til handlingsplan for ældre medicinske patienter

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en række anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet kan blive bedre til at pleje og behandle ældre medicinske patienter

Tidlig opsporing, kompetenceløft og en udvikling af akutfunktioner er blandt de seks anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort som deres indspil til de kommende forhandlinger om udmøntningen af de 800 millioner kroner, som regeringen har afsat til at realisere en handlingsplan for de ældre medicinske patienter.

Danske Regioner ser positivt på indspillet, der indgår som en del af grundlaget for de kommende forhandlinger.

- Vores fokus er på det sammenhængende sundhedsvæsen, der møder borgeren på rette tid og sted, og her er området omkring tidlig opsporing et meget væsentligt område. Vi kan se, at en stor del af de mange indlæggelser, der desværre rammer ældre medicinske patienter, kan undgås, hvis der er fokus på tidlig opsporing, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

 

Også de udgående sygehusfunktioner kan være en god løsning for at undgå de mange skift mellem eget hjem og sygehus, som mange ældre medicinske patienter oplever. Også her hilser regionerne anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen velkommen.

- Vi skal indrette den samlede indsats på en måde, så borgeren altid får den rette hjælp, når der er behov. Det vil af og til være det rigtige med en indlæggelse, mens problemerne andre gange kan løses med pleje og behandling i hjemmet. Det afgørende for mig er, at vi hele tiden har fokus på hvordan vi skaber bedre sammenhæng og mere tryghed for den ældre. Og her er det helt afgørende, at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem kommune, region og almen praksis om den ældre medicinske patient, siger Bent Hansen.

Forhandlingerne om handlingsplan for ældre, medicinske patienter begynder efter planen i maj 2016.