Gå til indhold

Ti anbefalinger skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan bremse væksten i dansk økonomi. Med udspillet ”Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark” lancerer Danske Regioner nu ti regionale anbefalinger, som kan bidrage til at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de efterspørger

I 2020 vil arbejdsmarkedet mangle op mod 35.000 faglærte, og i 2023 vil der være 250.000 færre ufaglærte job. Danske Regioner sætter nu målrettet ind på at løse de udfordringer, der præger det danske arbejdsmarked.

Ti regionale anbefalinger i udspillet ”Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark” skal tage hånd om tre hovedudfordringer:

  • Mangel på højtuddannet og specialiseret arbejdskraft.
  • Mangel på faglærte.
  • Behov for bedre opkvalificering af arbejdsstyrken.

 

Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner, siger:

- I hver enkelt region skal vi have en stærkere sammenhæng mellem udbuddet af uddannelser og erhvervslivets behov og styrker. Hvis det lykkes, skaber vi solide forudsætninger for, at lokale virksomheder i hele landet kan rekruttere den arbejdskraft, de sukker efter.

Uddannelse til job
Siden 2010 er antallet af virksomheders forgæves rekrutteringer tredoblet, så antallet ved udgangen af 2015 var på flere end 17.000, viser en ny analyse i ”Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark”.

- Hver landsdel har erhvervsmæssige styrkepositioner, og dem skal vi udnytte. Vi ved, at mange bosætter sig tæt på det sted, de har uddannet sig, og det gør, at f.eks. Novo Nordisk i Kalundborg mangler naturvidenskabelige akademikere på grund af placeringen langt fra København. I regionerne arbejder vi for at skabe pop-up uddannelser i blandt andet Kalundborg, så de studerende uddanner sig dér, hvor jobmulighederne er, siger Jens Stenbæk

Attraktive erhvervsuddannelser
Fire af de ti anbefalinger i ”Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark” har fokus på landets erhvervsuddannelser. Frem mod 2025 forlader over 200.000 faglærte det danske arbejdsmarked, mens 60.000 færre bliver uddannet. Derfor ønsker regionerne at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive.

- Vi vil bringe erhvervsskolernes grundforløb ud i landet og lige så tæt på de unge som gymnasierne. Det kan være gennem lokale campusmiljøer og skolesamarbejder. Og vi skal sikre praktikpladser til de unge. Det kræver en tættere forbindelse mellem virksomhederne og skolerne, som regionerne kan stå for, siger Jens Stenbæk og tilføjer:

- Det danske erhvervsliv skal udvikle sig i hele Danmark, og derfor skal der i hver region uddannes personer med de kompetencer, som de lokale virksomheder efterspørger. Derfor har mangel på kvalificeret arbejdskraft topprioritet i de regionale vækstfora, hvor blandtandet virksomheder, kommuner, erhvervsorganisationer og uddannelsessteder arbejder tæt sammen.

Danske Regioners ti anbefalinger vil fungere som indspil til de kommende trepartsforhandlinger, der netop handler om behovet for kvalificeret arbejdskraft til gavn for vækst i hele Danmark.