Gå til indhold

Udgående funktioner vinder indpas

Regionerne har nu mindst 222 udgående funktioner, der behandler patienterne i eget hjem

Der var en gang, hvor al behandling var samlet på sygehusene og hvor patienterne kom til lægen. Det billede er ved at ændre sig, viser en rundspørge om udgående funktioner.

Rundspørgen i regionerne viser, at der er 222 teams sammensat af flere typer faggrupper, der blandt andet udreder, undersøger og behandler patienterne i deres eget hjem.

- På årsbasis bliver det til virkelig mange hjemmebesøg til patienter, som ikke behøver tage til sygehuset for at få den behandling, de har brug for, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

 

En meget stor del af de udgående funktioner er rettet mod patienter i psykiatrien, men derudover fylder også ældre medicinske patienter meget i de udgående funktioner. De udgående funktioner målrettet ældre patienter skal blandt andet forebygge indlæggelser og styrke samarbejdet mellem kommunen, regionen og den praktiserende læge, men også give patienterne en mere rolig hverdag. Med udgående funktioner undgår den ældre patient belastende skift mellem eget hjem og hospitalet. Også såkaldte "følge-hjem" ordninger til særligt svage ældre, skal forebygge genindlæggelser og sikre sammenhæng. Følge-hjem ordninger sørger for, at svage ældre, der for eksempel ikke er kendt af hjemmeplejen, kommer godt på plads i hjemmet efter at have ligget på hospitalet.

- Sygehusene er stadig centrum for behandlingen. Det er her, vi samler specialisterne og her man behandler patienter med komplicerede forløb. Sygehusene har dog i vidt omfang satellitter og egentlige udgående funktioner, hvor læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale er fysisk tættere på patienterne, men stadig sparrer med kolleger på sygehusene omkring den korrekte behandling, siger Ulla Astman.

Læs mere

REGIO