Gå til indhold

Hovedparten af patienterne er tilfredse med behandlingen i akutmodtagelser

De fleste patienter med mindre skader er glade for den behandling, de får i landets akutmodtagelser. Men patienterne efterlyser bedre behandling for deres smerter, mens de venter, viser rapport. Behov for at stramme op, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg

7 ud af 10 patienter med mindre skader er ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” tilfredse med deres besøg på akutmodtagelser- og klinikker. Patienterne føler sig lyttet til og får forståelig information og svar på deres spørgsmål. Det viser resultaterne i Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser 2015, som offentliggøres i dag.

Dog mener mere end en tredjedel af patienterne, at de ”slet ikke” får dækket behovet for smertelindring, mens de venter. Også i 2014 var omkring hver tredje patient utilfreds med behandlingen af smerter, og den situation er uholdbar, mener Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

- Vi skal have gjort noget ved smertelindringen. Jeg er tilfreds med, at alle regioner nu sikrer, at retningslinjerne for smertedækning på akutmodtagelserne er i orden, så personalet ved, hvordan der kan gives smertelindring. Men retningslinjerne skal jo også føres ud i livet, når patienten har smerter. Nogle akutmodtagelser arbejder målrettet med smertelindring, men vi skal have fundet ud af, hvorfor situationen ikke er bedre bredt set, siger Ulla Astman.

Udbred de gode løsninger
- I akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital har smertelindring været et fast tema på morgenmøderne i 2015. Og på Regionshospitalet Holstebro bliver alle patienter i akutmodtagelsen bedt om at vurdere deres smerter, når de ankommer. Begge dele har virket, og det er gode, simple løsninger, som andre kan lade sig inspirere af. Vi er nødt til at brede de gode løsninger ud til hele landet, fortsætter Ulla Astman.

Ulla Astman fremhæver desuden undersøgelsens resultater om, at patienterne føler sig godt lyttet til og godt taget hånd om.

- Det viser, at personalet, som ofte har travlt, gør et godt stykke arbejde og hjælper patienterne med de problemer, de kommer med. Undersøgelsen viser også, at patienterne er trygge ved at tage hjem efter behandlingen, og det er et afgørende succeskriterium for behandlingen, siger Ulla Astman.

Behov for bedre informationer om ventetid
Men der er generelt behov for forbedringer og forventningsafstemning med patienterne om smertelindring, viser undersøgelsen. Derudover blotlægger undersøgelsen, at patienterne for andet år i træk ikke føler sig tilstrækkeligt informeret om ventetid fra ankomst til undersøgelse og om årsagerne til ventetid.

Resultaterne i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser 2015 bygger på spørgeskemasvar fra 7.340 patienter, der har haft et akut ambulant besøg i en akutmodtagelse eller -klinik i perioden 19. august til 8. september 2015.

Læs mere:

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser 2015 (pdf)