Gå til indhold

Kortere ventetid for patienter i psykiatrien

Et flertal af psykiatriske patienter modtager opfølgende behandling inden for en måned, viser nye tal fra Landspatientregisteret. Der er flow i behandlingen, siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg

Siden 2012 har børn, unge og voksne med psykiske lidelser fået mulighed for hurtigere behandling. Når de har været til den første indledende samtale i psykiatrien, ses 72 procent af de voksne og 66 procent af børn og unge anden gang i psykiatrien inden for 30 dage.

Sådan var status i 1. halvår af 2015, viser tal fra Landspatientregisteret udtrukket af Danske Regioner. Det er en markant forbedring sammenlignet med foregående år: I 2012 havde blot lidt flere end 50 procent af børn og unge det andet møde i psykiatrien inden for 30 dage.

Ingen ophobning af patienter
- Der har været kritik af, at patienter tages ind i psykiatrien til det første besøg og så venter længe på det andet besøg. Tallene viser, at det ikke er tilfældet, at der er et godt patientflow, og at udviklingen i flere år er gået den rigtige vej, siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg, og tilføjer:

- Vi skal følge området tæt, for nogle patienter venter fortsat for længe, selvom andelen er faldende. Flere steder mangler der psykiatere, men vi kan nu se, at kritikernes påstande om ophobning af patienter ikke holder.

Behandling i forsvarligt tempo
Samlet set kommer 9 ud af 10 voksne og 5 ud af 6 børn og unge til den anden konsultation i psykiatrien inden for 60 dage. Regeringen fremsatte i december et lovforslag om at ændre den nuværende differentierede behandlingsret, så alle patienter får ret til udredning på et privathospital, hvis det offentlige sundhedsvæsen ikke kan stille en diagnose inden for 30 dage.

- Særligt i psykiatrien skal vi bare være varsomme med at haste patienterne igennem. Alle skal selvfølgelig have hjælp så hurtigt som muligt, men mange psykisk syge patienter har meget komplekse sygdomsforløb, og her hjælper det altså ikke noget at stille en hurtig diagnose bare for at opfylde et dokumentationskrav, siger Charlotte Fischer og tilføjer:

- Kadencen i psykiatrien er blevet sat kraftigt i vejret de seneste år, så alle parter skal tænke sig godt om, inden der kræves endnu mere aktivitet. Patienterne skal have specialiseret behandling i et forsvarligt tempo.