Gå til indhold

Regioner havde store udgifter i 2015, men har fået bedre styr på sygehusmedicin

Prisen for sygehusmedicin voksede sidste år med 375 millioner kroner, og tilskud til folks køb på apotekerne steg også - modsat ventet

Regionernes fælles medicinindkøbsselskab, Amgros, der køber medicin til sygehusene, købte sidste år ind for 375 millioner kroner mere end året før. Udgiften endte på 7.528 milliarder kroner, og det svarer til en udgiftsforøgelse på 5,2 procent mere end i 2014.

Samtidig tegner der sig en udgiftsstigning på 80 millioner kroner i regionernes tilskud til dén recept-medicin, folk købte på apotekerne sidste år. Tallet er baseret på udgifter til og med november og med et skøn for december. På apotekstilskuds-området var statens forudsætning ellers, at udgiften til ville blive 500 millioner kroner lavere.

360.000 kroner per patient
Stigningen i udgiften til sygehusmedicin skyldes blandt andet relativ dyr medicin mod både kræft og Hepatitis C. Selv om Amgros har opnået en pæn rabat på medicin mod leverbetændelse, er prisen stadig pebret: Alene at ordinere piller i 12 uger til én patient med Hepatitis C koster 360.000 kroner.

Regionernes samlede medicin-regning sidste år blev næsten en halv milliard større end året før - væsentlig større end ventet på området for tilskudsmedicin og noget mindre end skønnet på sygehusmedicin-området. Efter voldsomme stigningstakster for sygehusene i begyndelsen af 2015, fik regionerne nemlig bremset udgiftsstigningen i andet halvår.

Det skyldes ikke mindst, at regionerne hurtigere end ventet gik over til at benytte relativ billig kopimedicin mod bl.a. gigt i stedet for et dyrere produkt, hvor patentet udløb. I 2014, da der stadig var patent på originalproduktet Remicade, kostede medicinen regionerne over 300 millioner kroner.

Nye dyre produkter på vej
- Det er glædeligt, at vi har formået at styre udviklingen, så den samlede udgift ikke blev så voldsom som ventet, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Sidste års udgiftsvækst til sygehusmedicin er dog væsentlig større end væksten på sundhedsområdet i øvrigt - omkring ti gange højere end den generelle vækst, der ifølge økonomiaftalen for 2015 lød på 0,5 procent.

- En så lav vækstrate som 0,5 procent så vi desværre ikke på sygehusmedicin-området sidste år, og det kommer vi heller ikke til i år, vurderer formand for Danske Regioner, Bent Hansen, med henvisning til, at der er en del ny dyr medicin på vej mod blandt andet kræft.