Gå til indhold

Regioner går sammen om at sende tolkeydelser i udbud

For første gang sendes tolkeydelser i de fem danske regioner i fælles udbud. Målet er både besparelser og forbedringer af kvaliteten

I dag bruger regionerne samlet set 140 mio. kr. årligt på tolkebistand. Overalt i sundhedsvæsenet er der brug for tolke, så fremmedsprogede her i landet får samme muligheder som andre.
- Vi venter at kunne spare en del ved dette store fælles udbud, og det er vigtigt, for vi skal selvfølgelig have mest muligt for pengene, siger formanden for Danske Regioners udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, Stephanie Lose.

Videotolkning kan øge kvalitet og mindske pris

Tolkningen kan foregå på flere måder: Ved fremmøde, via video eller telefon, og den skal ligesom i dag fungere i både almen praksis, hos speciallæger, i psykiatrien og på somatiske sygehuse.
Især videotolkning spås en større fremtid. Metoden ventes at blive langt mere udbredt end i dag, fordi der kan spares både tid og penge ved at satse digitalt.

Håber på både besparelser og bedre kvalitet

Erfaringer fra Region Syddanmark har vist, at udbredelsen af videotolkning dér har sparet regionen for ca. 5 mio. kr. årligt, fx fordi der spares transporttid ved videotolkning, frem for at tolkene skal møde op på et sygehus eller en klinik. Desuden øges tilgængeligheden til de rette tolke, hvilket kan give større kvalitet ved tolkningen.
- Vi vil gerne udvikle det her område, så vi sikrer en ordentlig dialog og forståelse mellem behandlere og patienter. For i sidste ende kan den slags få stor betydning for patienternes livskvalitet, siger Stephanie Lose.
Fristen for bud på opgaven er 15. juli, og 1. oktober ventes de første tre af de fem regioner at begynde overdragelse af opgaven til dem, der vinder ordren.
Læs udbudsmaterialet mv. her