Gå til indhold

Vurdering af ældres behov fungerer godt på sygehusene

Patienter og pårørende er glade for hjælpen, når regioner og kommuner samarbejder allerede på sygehusene, for at sikre den rette hjælp efter endt hospitalsophold. Og Danske Regioner er også tilfredse med samarbejdet

Tryghed blandt ældre og pårørende, personale der samarbejder på tværs, færre genindlæggelser og en udgiftsneutral ordning. Det er konklusionerne efter at indsatsen med fremskudt kommunal visitation på fire sygehuse nu er blevet evalueret. Samarbejdet mellem kommunalt sundhedspersonale og sygehusansatte er positivt, vurderer KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse i en ny rapport.

Ordningerne betyder, at kommunernes visitatorer rykker ind på sygehuse, sparrer med hospitalsansatte, og vurderer behovet for hjemmehjælp og hjemmesygepleje, så ældre svage patienter er sikret den rette hjælp hurtigt, når de bliver udskrevet. 

De ældre medicinske patienter og deres pårørende har ifølge evalueringen taget godt imod ordningerne, der giver tryghed og viden om, hvad der skal ske efter et hospitalsophold. Desuden bliver lidt færre ældre genindlagt og indsatsen er i sidste ende uden ekstraudgifter for kommunerne.   

Alfa og omega er at samarbejdet på tværs fungerer, og rapporten roser bl.a. de udskrivningsansvarlige terapeuter på hospitalerne: Erfaringen fra sygehuset i Hillerød er fx, at fysioterapeuter sikrer sammenhæng i kraft af genoptræningsplaner og bestilling af de rette hjælpemidler. 

- Vi glæder os over, at patienterne og deres pårørende oplever et mere sammenhængende sundhedsvæsen, siger formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Ulla Astman.  Hun tilføjer, at det er væsentligt, at der er fokus på glidende overgange mellem de offentlige sektorer, og håber at rapportens anbefalinger fra de involverede sygehuse nu vil give inspiration til samarbejde andre steder i landet.

Analyseinstituttet KORA har på baggrund af samtaler med både ansatte, patienter og pårørende bedømt ordninger i følgende kommuner:

Gribskov
Lolland
Vejle og
Skanderborg,

der har koordinatorer på sygehusene i henholdsvis
Hillerød,
Nykøbing F.
Vejle og
Horsens.

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere