Gå til indhold

KRIS vurderer ansøgninger til behandlinger af cystisk fibrose og lungekræft

Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) besluttede den 13. april 2016 at anbefale lægemidlet osimertinib til behandling af lungekræft. Efter en præsentation fra ansøger er KRIS ikke indstillet på at anbefale orkambi til behandling af cystisk fibrose

På sit møde den 13. april behandlede KRIS to ansøgninger om standardbehandling: Osimertinib (Tagrisso) til behandling af en type lungekræft og orkambi (Ivacaftor/Lumacaftor) til behandling af cystisk fibrose - en arvelig sygdom, der blandt andet forværrer patienternes lungefunktion.

KRIS var positivt indstillet overfor ibrugtagning af lægemidlet osimertinib, og rådet blev yderligere styrket i sin vurdering af data, som blev præsenteret ved European Lung Cancer Conference den 14. april 2016.

- Data viser blandt andet, at en høj andel af patienterne har svind af kræftsygdommen på behandlingen, og at de har en betydelig periode, hvor sygdommen er i ro. KRIS besluttede derfor at anbefale osimertinib som standardbehandling, men med den forudsætning, at ansøger følger op med real-life data om et år, forklarer Steen Werner Hansen, formand for KRIS.

På mødet blev der også truffet beslutning om ikke at anbefale lægemidlet orkambi som standardbehandling.

KRIS havde en række afklarende spørgsmål til orkambis effekt og patientgruppen og havde derfor inviteret ansøgeren til at deltage på sit møde. Efter ansøgers præsentation var KRIS dog stadig af den opfattelse, at studierne er gennemført i en gruppe af patienter, som ikke er den mest relevante gruppe ud fra danske forhold. Forbedringen i lungefunktion er heller ikke overbevisende ud fra det nuværende datagrundlag, og der er blandt andet behov for mere modne effektdata.

- KRIS anser dog ikke rådets behandling af orkambi som lukket. Tværtimod håber KRIS på at være i dialog med ansøger i forhold til data. KRIS har f.eks. også foreslået ansøger at igangsætte et protokolleret studie med klare endemål og inklusionskriterier, der omfatter de efter danske forhold mest relevante patienter, uddyber Steen Werner Hansen.

Alle endelige beslutninger vil blive fremsendt til regionerne. Yderligere information om KRIS og rådets beslutninger er at finde på KRIS’ hjemmeside.

Yderligere kontakt:

Steen Werner Hansen (fmd. KRIS), vicedirektør, Herlev Hospital.
Tlf. 3868 4010, e-mail: steen.werner.hansen@regionh.dk.