Gå til indhold

Danske Regioner har fornyet aftalen om psykologhjælp

Ny treårig overenskomstaftale med psykologer er på plads. Parterne arbejder nu videre med at måle effekten af hjælpen overfor de enkelte patientgrupper

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har netop aftalt vilkårene i den overenskomst, der skal gælder fra 1. juli i år og tre år frem.

Med aftalen er der taget et vigtigt skridt i retning af at måle effekten af psykologbehandling for de borgere, der er omfattet af ordningen. Der skal oprettes en klinisk kvalitetsdatabase, som psykologerne skal indrapportere til, sådan som ønsket lød, da partierne bag satspuljerne vedtog fortsat at give penge til ordningen. Baggrunden er at udvikle psykologhjælpen til gavn for borgerne.

Desuden ligger det i aftalen, at der skal iværksættes projekter med henblik på at etablere efteruddannelsestilbud til psykologer tilknyttet ordningen.  

- Det er positivt, at Dansk Psykolog Forening medvirker til at udvikle hjælpen. Det er vigtigt at give den helt rigtige støtte til borgere, der f.eks. oplever en livskrise og har brug for at komme videre, siger formanden for regionernes Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau. 

Læs mere: