Gå til indhold

Hurtig udredning i psykiatrien understøtter ligestilling

I fjerde kvartal 2015 blev 7 ud af 10 patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og 8 ud af 10 voksne udredt indenfor fristen på 30 dage, viser nye tal

Sundhedsdatastyrelsens nye tal gælder 4. kvartal 2015. Tallene viser, at psykiatrien er godt med, når det handler om hurtig udredning.

Kernen i udredningsretten er, at alle patienter skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage. Vel og mærke hvis det er lægefagligt muligt, og patienterne ikke selv vælger at vente længere tid.

I børne- og ungdomspsykiatrien blev 69 procent udredt til tiden. Det svarer til tallene for tredje kvartal. I voksenpsykiatrien blev 79 procent udredt til tiden, hvilket ligger under de 85 procent, der blev udredt i 3. kvartal.

Når en anelse færre børn og unge udredes til tiden sammenlignet med voksne, hænger det sammen med, at udredning af børn typisk er mere omfattende. Ofte stilles der krav til deltagelse af familie, skole og kommune.

Udredningsretten i psykiatrien var tidligere 60 dage, men blev fra september 2015 sat ned til 30 dage. 4. kvartal er det første hele kvartal med den halvt så lange udredningsret, men andelen der blev udredt, er heldigvis ikke faldet tilsvarende.

De nye udredningstal viser, at regionerne i det store hele leverer den ønskede ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter. Det havde mange troet umuligt for få år siden.

Tallene viser, at der er et godt udgangspunkt for regionernes videre arbejde med at sikre, at alle psykiatriske patienter bliver udredt inden for tidsfristen.

Læs mere:

Udredningsretten - Monitorering af patienters ret til udredning - fra esundhed.dk (Sundhedsdatastyrelsen)