Gå til indhold

Patienter skal inddrages bedre i egen behandling

Patienter skal involveres tættere i deres sygdomsforløb, så behandling og opfølgning passer til den enkeltes behov. Sådan lyder tanken bag en metode, hvor patienter systematisk spørges om deres helbred via spørgeskemaer. Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse har sammen med kræftlæger og hospitaler indledt et treårigt partnerskab om at udvikle metoden. Partnerskabet sættes i gang ved en konference 15. marts 2016

Værktøjerne er enkle: Inden hver lægesamtale udfylder patienten et spørgeskema med spørgsmål om dagligdag, fysisk helbred og mentalt velbefindende. På hospitalet kan lægen aflæse, hvilke problemer patienten har, og hvor det er vigtigt at sætte ind. På den måde tager den efterfølgende samtale udgangspunkt i patientens faktiske problemer.

Metoden med spørgeskemaer kaldes ’patientrapporterede resultatmål’ (PROM) og handler om at skabe det bedst mulige behandlingsforløb for hver enkelt patient – med afsæt i patientens behov og ønsker. Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, sammenslutningen af kræftlæger samt et hospital i hver region er gået sammen om et treårigt partnerskabsprojekt, hvor metoden skal afprøves og udvikles i en række projekter på kræftafdelinger i hele landet.

Redskab til at inddrage patienterne
I Kræftens Bekæmpelse er patientinddragelse en mærkesag for formand for Dorthe Crüger, der glæder sig over det nye samarbejde.

- Sundhedspersonalet skal blive bedre til at lytte til patienterne, så de får det, de har brug for, og ikke den samme standardvare. Og interessen i sundhedsvæsenet er stor, men hvordan gør man? Vi mener, at metoden med spørgeskemaer er et godt bud på et redskab til at inddrage patienterne, og med det nye partnerskab vil vi gerne både udbrede kendskabet til metoden og skaffe mere viden om, hvordan vi gør det på den bedst mulige måde, siger Dorthe Crüger.

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, supplerer:

- I regionerne ser vi et stort potentiale i at lade patienterne rapportere deres oplysninger. Ofte er patienterne ekspert i egen sygdom, og derfor skal de naturligvis sætte dagsordenen for samtalen med lægen eller sygeplejersken. Det er patientens erfaringer og oplevelser, der skal styre, hvor og hvordan sundhedspersonalet sætter ind, og der er spørgeskemaerne et effektivt værktøj, som på sigt kan bredes ud til alle patientgrupper, siger han.

Konference 15. marts
Tirsdag 15. marts samler Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse sammen med Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet læger, patienter og eksperter til en konference om ’patientrapporterede resultatmål’. Konferencen sætter fokus på danske og udenlandske erfaringer. Afsættet er partnerskabsprojektet, hvor ét hospital i hver region hver skal gennemføre mindst et projekt med spørgeskemaer til patienterne.

- Dybest set bør sundhedsvæsenet indrette sig efter patienten, så man forstyrrer patienten mindst muligt. Spørgeskemaerne giver på en gang patienten ro og mulighed for at udstikke retningen for forløbet, siger Erik Jylling.

Kulturændring i sundhedsvæsnet
Dorthe Crüger mener, at partnerskabet kan være fødselshjælper for en nødvendig kulturændring I sundhedsvæsenet.
- Vi har nogle gode retningslinjer og standarder for kræftbehandling i Danmark, men typisk er læger vant til at tænke, at de ved, hvad der er bedst for patienten. Jeg håber, at det nye partnerskab kan være med til at skubbe til kulturen i sundhedsvæsenet, så patienten altid er i centrum og føler sig hørt og set, siger Dorthe Crüger.

Partnerskabet støttes med syv millioner kroner fra Knæk Cancer-indsamlingen i 2015, og de øvrige parter bidrager tilsammen med et tilsvarende beløb. I partnerskabet arbejdes løbende på at sikre yderligere finansiering, så flere projekter kan igangsættes.

Læs mere:
Konferencen 'Patientrapporterede resultatmål - PROM' (eksternt link)