Gå til indhold

Region Syddanmark vinder Digitaliseringspris

Tolkning ved hjælp af video er til så stor hjælp for patienter og sundhedsvæsen, at et projekt i Region Syd har vundet en effektiviseringspris

Projektet løb af med sejren onsdag d. 16/3 på konferencen ”Offentlig Digitalisering” i Aarhus. Prisen gives til offentlige digitaliseringsprojekter, der fungerer som foregangseksempler, som gavner samfund og borgere.

Projektet forbedrer kvaliteten af tolkeydelser ved at give adgang til nem tolkebistand via video, når fremmedsprogede patienter behandles på sygehusene. Samtidig med at det giver øget tilgængelighed, bidrager projektet til effektivisering og dermed besparelser i tid og penge.

Projektet skal nu være med til at skabe grobund for offentlige indkøb i alle fem regioner, som i løbet af de næste måneder udbyder tolkeydelser i fællesskab.

- Prisen til Region Syddanmark er en anerkendelse af dét arbejde, vi hver dag udfører for at forbedre vores arbejdsgange til gavn for borgerne, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose.

Læs mere:

Tolkning - Fællesudbud i de danske regioner (link)

TV-Avisen - Videotolkning giver bedre tolkekvalitet og sparer penge (link)