Gå til indhold

Debat: Praktiserende læger skal udvikles - ikke afvikles

Regionerne underminerer de privatpraktiserende lægers muligheder for at have den livslange, stabile kontakt med patienterne, lyder det i Jyllands-Postens leder d. 16. november 2016. Heldigvis er situationen en helt anden.

Bragt som et debatindlæg af Andreas Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) i Jyllands-Posten den 29. november 2016

Danske Regioner ønsker at styrke og udvikle de praktiserende læger - og i særlig grad borgernes adgang til lægerne, som det også fremgår af den vision for almen praksis, som Danske Regioner har fremlagt i forbindelse med starten på overenskomstforhandlingerne med de praktiserende lægers organisation.

Nogle borgere oplever i dag udfordringer med kontakten til den praktiserende læge. I nogle dele af landet kan det være vanskeligt at få tid hos den praktiserende læge - eller nødvendigt at henvende sig i en af de regionsklinikker, der flere steder er oprettet som en erstatning for den manglende praktiserende læge. Andre borgere oplever lægens konsultationstid som en barriere for den gode kontakt med lægen - og har brug for et tilbud uden for den normale arbejdstid. Borgernes behov ændrer sig, og derfor skal almen praksis også gøre det.

Det afgørende er dog, at forandringen ikke skal bestå i en forringelse af de praktiserende lægers vilkår, men i en udvikling og styrkelse, der vil gøre det muligt for lægerne i højere grad at imødekomme de behov, borgerne har.  Regionerne har altid borgernes behov for øje.

Det har vi, når vi indfører  patientansvarlige  læger på sygehusene og dermed gør det lettere og mere trygt at være patient på et  sygehus. Og vi har det også, når vi forhandler  overenskomst  med de  praktiserende læger, hvor vores rolle er at sikre borgerne den bedste lægehjælp for den mængde skattekroner, der er til rådighed.

Det gør vi blandt andet ved at styrke de praktiserende læger og skabe rum for, at de kan udvikle sig.

Der vil i fremtiden være behov for at tænke nyt - f.eks. ved i højere grad at anvende digitale løsninger, så flere patienter kan få hjælp på andre måder end gennem den almindelige konsultation.

Det vil frigøre tid hos lægen, som i højere grad kan være opsøgende i forhold til de borgere, der har et større behov.

Vores udgangspunkt er på ingen måde, at de praktiserende skal spille en mindre rolle. De er en grundsten i vores  sundhedsvæsen - nu og i fremtiden.

vision

Regionerne vil udvikle og investere i almen praksis

Fremtidens almen praksis skal spille den primære rolle i forhold til den enkelte borger med almene medicinske behov - og samtidig indgå som en integreret del af sundhedsvæsenet.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Heino Knudsen,
Fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 51 14 54 96
E heikn@regionsjaelland.dk
Billede af Heino Knudsen.
relaterede nyheder

Læs mere

Brug for flere veje til hjælp i fremtidens nære sundhedsvæsen

Danske Regioners konference ”Sundhed for Alle 2023” finder sted i dag, d. 2/11. Emnet er, hvordan vi kan sikre et robust sundhedsvæsen med fokus på den almene praksis. 

Læs mere

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Læs mere

Debat: Praktiserende læger skal tage større ansvar i sundhedsvæsenet

De praktiserende læger har en enestående mulighed for at have en finger på pulsen i forhold til vores alles helbred. Praktiserende læger har traditionelt spillet en afgørende rolle som fundament i vores sundhedsvæsen. Og den rolle bliver ikke mindre aktuel i fremtiden – hverken for den enkelte eller det samlede sundhedsvæsen.

Læs mere

Apotekerne skal kunne sætte borgerne på dosispakket medicin

For få dage siden indgik Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation en aftale om dosispakket medicin. Men i virkeligheden bør opgaven ligge hos apotekerne, mener Danske Regioner og PLO. De opfordrer nu Sundhedsministeriet til at se på, hvad der skal til for at styrke apotekernes rolle i forhold til at sætte borgerne på dosispakket medicin.

Læs mere