Enighed om ny aftale om kiropraktik til danskerne

En ny treårig overenskomstaftale mellem kiropraktorerne og regionerne er på plads. Ny ydelsesstruktur og fokus på kvalitet i form af akkreditering er nogle af de vigtigste forbedringer i aftalen.

Mere gennemsigtighed for borgerne samt fokus på at højne kvaliteten er nogle af de markante resultater i den netop indgåede aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening.

 

Overenskomsten, der skal gælde fra 1. april 2017 og tre år frem, er et vigtigt skridt for at skabe en mere entydig ydelsesstruktur på området. Hensigten er at målrette ressourcerne mod de relevante patienter og samtidig skabe gennemsigtighed på området. Den nye struktur vil fx sikre patienter med diskusprolaps lettere indgang til behandling i kiropraktorpraksis og samtidig betyde, at kiropraktorernes stærke faglighed bringes i spil i endnu højere grad end i dag. 

- De danske kiropraktorer har et meget højt fagligt niveau, som vi skal gøre endnu mere brug af i sundhedsvæsenet. Samtidig er det afgørende, at de rigtige patienter får glæde af ydelsen, og her er den nye overenskomst et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Bo Libergren, næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Det er med overenskomsten aftalt, at der er i aftaleperioden indføres akkreditering ved Den Danske Kvalitetsmodel og arbejdes videre med en model for systematisk efteruddannelse. Det vil på sigt betyde en systematisering af arbejdet med at øge kvaliteten i kiropraktorpraksis fx i forhold til arbejdsgange og processer i klinikkerne.

- Vi har fået en perspektivrig aftale, der kvalitetsstempler vores ydelser, klinikdrift og efteruddannelse – kort sagt vores faglighed. Det er jeg meget tilfreds med, og så glæder jeg mig over, at det bliver nemmere og billigere at gå til kiropraktor for en patientgruppe med stort behov. De vil få et tilskud på hele 60 procent til den vigtige førstegangsundersøgelse og 40 procent efterfølgende, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening.

For yderligere informationer om aftalen kontakt Danske Regioner via pressetelefon på 5151 1818 eller Dansk Kiropraktor Forening på 2671 1602.

Kontakt Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening på 2299 2646

Læs den nye aftale her:

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bo Libergren,
Næstformand for Løn- og Praksisudvalget, regionsrådsmedlem Venstre
T 29 20 18 00
M 29 20 18 00
E bo.libergren@rsyd.dk
INTET BILLEDE
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kirsten Jørgensen, centerchef

Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T: 3529 8355
M: 2917 0916
E: kj@regioner.dk

 

 

 

 

Relaterede nyheder

Læs mere

Hvornår giver det mening at flytte behandlingen tættere på borgeren?

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, skriver i et debatindlæg at regeringen i sin kommende sundhedsaftale skal sørge for, at de patienter, det giver mening at flytte væk fra sygehusene, sikres en både god og tryg behandling. Det kræver, at der er den nødvendige kapacitet og kvalitet i behandlingen i kommunerne og hos praksis.

Læs mere

Danske Regioners forhandlingsdirektør takkede af

Afskeden med Danske Regioners forhandlingsdirektør gennem 15 år, Signe Friberg Nielsen, var varm og velbesøgt.

Læs mere

Blåt stempel til kvaliteten hos de praktiserende speciallæger

Alle landets 1000 praktiserende speciallæger har nu fået det blå stempel af Den Danske Kvalitetsmodel efter en grundig akkreditering. Dermed står speciallægerne godt rustet til at behandle flere patienter i det nære sundhedsvæsen de kommende år, fastslår Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere