Gå til indhold

RADS anbefaler fem dages antibiotikabehandling

I en ny vejledning anbefaler RADS, at antibiotikabehandling til lungebetændelse begrænses til fem dage

Fem dages antibiotika kan være tilstrækkeligt mod lungebetændelse, hvis patienten hurtigt får det bedre. Sådan lyder det i en ny anbefaling fra RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) til behandling af nedre luftvejsinfektioner diagnosticeret i almen praksis.

- Forbruget af antibiotika skal begrænses - både af hensyn til patienten og for at undgå resistente bakterier. Vi ved, at antibiotikabehandlings varighed øger risikoen for resistensudvikling, og derfor anbefaler RADS nu, at antibiotikabehandling af lungebetændelse begrænses til fem dage, hvis der er hurtig bedring hos patienten. Vi anbefaler fem dage, fordi der ikke findes undersøgelser som viser, at en længere antibiotikakur er bedre end en kort, siger Jørgen Schøler Kristensen, formand for RADS. Hvis patientens lungebetændelse ikke bliver bedre i løbet af 2-3 dage, kan yderligere behandling dog være nødvendig.

På lang sigt kan overforbrug af antibiotika blive farligt, fordi bakterierne kan blive modstandsdygtige overfor antibiotika. Langt de fleste luftvejsinfektioner er heldigvis milde og kræver ingen behandling. I tvivlstilfælde anbefaler RADS, at lægen kan tage en blodprøve som kan vise, om patienten har infektion i kroppen.

Første retningslinjer

Det er første gang, at der er lavet retningslinjer til de praktiserende læger om antibiotikabehandling.

- RADS er fra flere sider blevet opfordret til at udarbejde retningslinjer for hensigtsmæssigt antibiotikaforbrug, fordi både antibiotikaforbrug og resistens fortsat er stigende, og dermed er en alvorlig trussel mod hele vores sundhedssystem. Behandlingsvejledningen for nedre luftvejsinfektioner er den første, fagudvalget har gennemgået, og planen er at udarbejde retningslinjer for antibiotikabehandling på alle relevante områder. Med den nye vejledning har lægerne for første gang fået klare nationale retningslinjer fra regionerne, som de kan bruge i deres dagligdag. Samtidig sikrer den nye behandlingsvejledning, at patienterne får en ensartet behandling, siger Jørgen Schøler Kristensen.

Hiv/aids og hepatitis C godkendt

På det 27. rådsmøde den 28. september 2016 godkendte RADS desuden en opdatering af vejledningen for HIV/AIDS med to nye lægemidler og vejledningen for hepatitis C. Desuden blev en revurdering af vejledningen vedrørende akromegali godkendt.
Der blev afrapporteret arbejde vedrørende kronisk myeolid leukæmi (blodkræft), biologisk behandling af psoriasis, tillæg til prostatakræft, hyperlipidæmi og kronisk lymfatisk leukæmi (knoglemarvskræft). I alle tilfælde bad RADS om, at fagudvalgene præciserede vejledningerne, som bliver offentliggjort når justeringerne er indføjet.

Fra RADS til Medicinrådet:

1. januar 2017 overgår RADS’ opgaver til Medicinrådet. Fagudvalg, der ikke når at blive afsluttet i RADS inden nytår, færdiggøres af Medicinrådet efter RADS’ procedurer.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Jørgen Schøler Kristensen, Formand for RADS
T: 78425004 
M: jokris@rm.dk

Karen Agerbæk Jørgensen, kommunikationskonsulent,
RADS sekretariatet
T: 20614590
M: kaj@rads.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
T: 40 20 20 57
M: tee@regioner.dk