Gå til indhold

Uændret udvikling i udredningstal

Patienter har ret til at få afklaret, hvad de fejler inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at udviklingen fra første til andet kvartal på landsplan var uændret.

66 procent af alle patienter med fysiske lidelser blev i 2. kvartal udredt inden
for 30 dage. Dermed er niveauet for udredning det samme som i 1. kvartal 2016.

Blandt de patienter, der ikke bliver udredt inden for 30 dage, har nogle selv
valgt at vente på et andet tilbud - på et sygehus efter eget valg - eller har et
længere forløb af faglige årsager. Regionale opgørelser peger således på, at
mere end otte ud af 10 patienter får et tilbud om at blive udredt inden for 30
dage, som udredningsretten foreskriver.

Regionerne arbejder hårdt på at sikre tilstrækkelig kapacitet til at give alle
patienter et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er lægefagligt
muligt. Der arbejdes blandt andet med bedre tilrettelæggelse af arbejdstiden
og udbygning af kapaciteten.

77 procent af de voksne i psykiatrien udredes inden for 30 dage, mens det
samme gør sig gældende for 63 procent af børn og unge. Psykiatriske udredningsforløb
for børn og unge trækker ofte ud, fordi de kræver involvering
af flere samarbejdspartnere.

Helt overordnet oplever sygehusene i disse år en kraftig vækst i antal patienter,
og 160.000 flere danskere har været i kontakt med sygehusene de seneste
to år. 2,7 mio. danskere blev således udredt og behandlet på sygehusene
– og alene i 2. kvartal 2016 udredte sygehusene knap 128.000 danskere.

Kontakt

Hvis du vil vide mere