KL glemmer virksomhedernes behov i kamp for nye opgaver

KL lukker øjnene for, hvad der er bedst for virksomheder og iværksættere i sit nye erhvervsfremmeudspil. Danske Regioner mener, at KL bør holde fokus på virksomhedernes behov fremfor kommunernes behov for nye opgaver.

KL har i dag fremlagt sit forslag til, hvordan et nyt erhvervsfremmesystem skal se ud.
Danske Regioner er rigtig ærgerlige over, at KL primært har fokus på at sikre flere kommunale opgaver, fremfor at have fokus på virksomhedernes behov.

- Kommunerne har med deres nye udspil ikke taget højde for, hvad virksomhederne har brug for. Det har intet sagligt formål at foreslå, at hele opgaven med at udvikle virksomheder og sikre vækst og arbejdspladser i hele Danmark spredes ud på 98 kommuner, siger Stephanie Lose, der er næstformand i Danske Regioner og fortsætter:

- Kommunerne er simpelthen for små til at løfte den strategiske indsats og sikre specialiserede ydelser, som samtidig tager hensyn til, at der er særlige styrker og udfordringer i forskellige dele af Danmark. Erhvervsfremmeindsatsen kan ikke divideres med 98. At gå fra 5 til 98 er ikke forenkling, men derimod at give køb på behovet for kritisk masse og kvalitet.


Danske Regioner ønsker en forenkling af erhvervsfremmesystemet, hvor der samtidig sikres en klar arbejdsdeling. Regionerne foreslår en forenkling, hvor erhvervsservice sker på ét niveau, og hvor erhvervsfremmeindsatsen sker i et samspil mellem to niveauer: det statslige og det regionale. Staten skal have ansvaret for den nationale strategi og de overordnede mål for erhvervsfremme, mens regionerne - inden for de nationale rammer – skal have ansvaret for den regionale erhvervsfremmeindsats tilpasset den enkelte regions særlige forhold og styrker. Kommunerne skal yde god erhvervsservice som fx byggetilladelser og miljøgodkendelser. Det er i sig selv en stor og meget vigtig opgave.

Regeringen nedsatte i sommer forenklingsudvalget, der arbejder for at gøre det nemmere og mere overskueligt for iværksættere og virksomheder at anvende erhvervsfremmesystemet. Udvalget forventes at præsentere deres forslag i foråret 2018.

Fakta:

* Hertil kommer 348,7 millioner kr. i gennemsnit pr. år fra EU’s strukturfonde (2014-2020), som de regionale vækstfora bevilger.

Kilde: Danmarks Statistik, kommunernes og regionernes regnskab 2016.

Note: McKinsey’s eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen estimerede i 2016, at de regionale udgifter til erhvervsfremme i 2016 ville udgøre 1,13 milliarder kr. Tallet er McKinsey’s estimat baseret på foreløbige tal for 2015. Tallet inkluder både regionernes erhvervsfremmemidler og EU-strukturfondsmidler.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Lotte Holten, centerchef
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8311
M: 2211 0980
E: lhm@regioner.dk

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
M: 2292 3859
E: mpe@regioner.dk

kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Næstformand, Danske Regioner
T 25 33 09 82
M 25 33 09 82
E slo@rsyd.dk
Stephanie Lose
Relaterede nyheder

Læs mere

Naboer til grusgrave skal kunne få erstatning

Er du nabo til en grusgrav, skal du kunne få kompensation, hvis dit hus falder i værdi - uanset om du vil sælge eller ej. Sådan lyder opfordringen fra Danske Regioner til miljøminister Lea Wermelin. "Det er på tide, at naboer til grusgrave får samme vilkår som naboer til vindmøller og solceller", siger miljøudvalgsformand i Danske Regioner, Heino Knudsen.

Læs mere

De unge skal godt ind i voksenlivet

Sammen kan vi gøre en stor forskel for unge i hele Danmark, skriver Stephanie Lose i debatindlæg, hvor hun byder Pernille Rosenkrantz-Theil velkommen som ny børne- og undervisningsminister.

Læs mere

Regioner og gymnasier er enige: Unge skal have lokalt uddannelsestilbud

Danske Regioner og Danske Gymnasier præsenterer en række fælles forslag, som skal sikre, at unge i hele Danmark fortsat har et godt og balanceret gymnasialt tilbud tæt på dem selv. "Hvis ikke vi er opmærksomme og griber ind, kan der blive alt for langt til uddannelsen for unge", siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Gamle skinner kan afspore det lokale tog

Ny opgørelse viser, at mere end 80 procent af lokalbanernes skinner nærmer sig sidste salgsdato. Nogle steder må man endda pille sæder ud af togene, da skinnerne er så gamle, at der ellers ikke kan køres med den fornødne fart. – Det er helt afgørende, at regeringen vil være med til at investere i den kollektive trafik, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere