Gå til indhold

KL glemmer virksomhedernes behov i kamp for nye opgaver

KL lukker øjnene for, hvad der er bedst for virksomheder og iværksættere i sit nye erhvervsfremmeudspil. Danske Regioner mener, at KL bør holde fokus på virksomhedernes behov fremfor kommunernes behov for nye opgaver.

KL har i dag fremlagt sit forslag til, hvordan et nyt erhvervsfremmesystem skal se ud.
Danske Regioner er rigtig ærgerlige over, at KL primært har fokus på at sikre flere kommunale opgaver, fremfor at have fokus på virksomhedernes behov.

- Kommunerne har med deres nye udspil ikke taget højde for, hvad virksomhederne har brug for. Det har intet sagligt formål at foreslå, at hele opgaven med at udvikle virksomheder og sikre vækst og arbejdspladser i hele Danmark spredes ud på 98 kommuner, siger Stephanie Lose, der er næstformand i Danske Regioner og fortsætter:

- Kommunerne er simpelthen for små til at løfte den strategiske indsats og sikre specialiserede ydelser, som samtidig tager hensyn til, at der er særlige styrker og udfordringer i forskellige dele af Danmark. Erhvervsfremmeindsatsen kan ikke divideres med 98. At gå fra 5 til 98 er ikke forenkling, men derimod at give køb på behovet for kritisk masse og kvalitet.


Danske Regioner ønsker en forenkling af erhvervsfremmesystemet, hvor der samtidig sikres en klar arbejdsdeling. Regionerne foreslår en forenkling, hvor erhvervsservice sker på ét niveau, og hvor erhvervsfremmeindsatsen sker i et samspil mellem to niveauer: det statslige og det regionale. Staten skal have ansvaret for den nationale strategi og de overordnede mål for erhvervsfremme, mens regionerne - inden for de nationale rammer – skal have ansvaret for den regionale erhvervsfremmeindsats tilpasset den enkelte regions særlige forhold og styrker. Kommunerne skal yde god erhvervsservice som fx byggetilladelser og miljøgodkendelser. Det er i sig selv en stor og meget vigtig opgave.

Regeringen nedsatte i sommer forenklingsudvalget, der arbejder for at gøre det nemmere og mere overskueligt for iværksættere og virksomheder at anvende erhvervsfremmesystemet. Udvalget forventes at præsentere deres forslag i foråret 2018.

Fakta:

* Hertil kommer 348,7 millioner kr. i gennemsnit pr. år fra EU’s strukturfonde (2014-2020), som de regionale vækstfora bevilger.

Kilde: Danmarks Statistik, kommunernes og regionernes regnskab 2016.

Note: McKinsey’s eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen estimerede i 2016, at de regionale udgifter til erhvervsfremme i 2016 ville udgøre 1,13 milliarder kr. Tallet er McKinsey’s estimat baseret på foreløbige tal for 2015. Tallet inkluder både regionernes erhvervsfremmemidler og EU-strukturfondsmidler.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Lotte Holten, centerchef
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8311
M: 2211 0980
E: lhm@regioner.dk

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
M: 2292 3859
E: mpe@regioner.dk

kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Næstformand, Danske Regioner
T 25 33 09 82
M 25 33 09 82
E slo@rsyd.dk
Billede af Stephanie Lose
Relaterede nyheder

Læs mere