Gå til indhold

Op mod 10.000 KOL-patienter kan få gavn af telemedicin

Et udbud på et tocifret millionbeløb er nu i gang, så alle lungepatienter med svær KOL i fremtiden kan få telemedicinsk hjælp hjemmefra. De fem regioner og alle 98 kommuner er gået sammen om en ny teknologisk løsning, som påbegyndes i løbet af 2019.

Omkring 50.000 danskere lider af svær KOL. Mange bliver indlagt, når de har særlig store problemer med at trække vejret, men de kan i højere grad hjælpes derhjemme. Med måleudstyr og en tablet kan deres tilstand overvåges, og de kan få hjælp i tide. Derfor har de fem regioner og de 98 kommuner nu i fællesskab sendt opgaven i udbud, så patienter og medarbejdere i løbet af 2019 kan få gavn af teknologien. De mange patienter vil så kunne låne måleudstyr og tablet af regionerne og overføre helbredsoplysninger – fx via en app på skærmen.

Ved hjælp af den form for telemedicin kan patienten få hurtige tilbagemeldinger fra læger og hjemmesygeplejersker samtidig med, at patienten befinder sig i sine hjemlige omgivelser.

Første udbud gjaldt infrastrukturen - den ”teknologiske landevej”- og nu gælder det så selve it-løsningen til kommunernes og regionernes medarbejdere og patienter.

For patientgruppen med KOL bliver det til ca. 25.000 indlæggelser hvert år, hvor en indlæggelse typisk varer 3-10 dage. Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer i fremtiden, og derfor er man nødt til at skabe bedre og smartere sundhed.

Nordjysk pilotprojekt gav startskuddet

Gode erfaringer med telemedicin til KOL-patienter i Region Nordjylland danner baggrund for, at projektet nu rulles ud i hele landet. Omkring 1.000 nordjyske KOL-patienter har de seneste år afprøvet en lignende ordning. Erfaringen er mere sammenhæng i behandlingen og mere tryghed blandt patienterne.

Overvågningen bliver mere intens samtidig med, at patienterne undgår at bruge tid og penge på transport, fordi rådgivningen ofte er foregået via it-løsningen i patientens eget hjem, og når hjemmesygeplejersker kommer på besøg.

- Vi er stolte af, at de fem regioner og 98 kommuner samarbejder om en fælles løsning til gavn for patienterne. Det sker på tværs af sektorer, og med det formål at give mere sammenhæng i behandlingen. Både patienter, regionale læger og kommunale hjemmesygeplejersker bidrager til mere sundhed og færre lidelser, siger Ulla Astman, der er formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Flere patientgrupper i fremtiden

Tanken er, at den nye IT-løsning i fremtiden også skal kunne bruges af andre patientgrupper, så endnu flere kan nyde godt af fordelene ved telemedicin. Allerede nu findes der telemedicinske tilbud til flere patientgrupper:

Region Syddanmark var først med tilbud om internet-psykologi, -et tilbud til patienter med let til moderat depression, og dét tilbud skal nu også rulles ud i hele landet. Og i Region Midtjylland kan gravide med komplikationer løbende sende målinger til hospitalerne. De gravide oplever langt større fleksibilitet og ro ved at benytte de telemedicinske tilbud, samtidig med, at de har en velfungerende hverdag uden for meget transport og mange indlæggelser.

Også en del diabetes-patienter med sår på fødderne har mulighed for at benytte telemedicin. De sender løbende billeder til sygeplejersker, som kan vurdere behovet for behandling.

- Det er positivt, at vi tænker på nye måder, når vi behandler patienterne. Med de telemedicinske tilbud går Danmark forrest i kampen om at forbedre og gentænke vores sundhedsvæsen. Det er både til gavn for patienterne, sundhedspersonalet og samfundsøkonomien, siger Ulla Astman.

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

kontakt

Hvis du vil vide mere

Ulla Astman,
Formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg
T 9635 1100
M 3023 6454
E ullaa@rn.dk
Relaterede nyheder

Læs mere