Gå til indhold

Godt med bud på nye løsninger til at skabe sammenhæng

Nyt udspil fra Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter, Lægeforeningen og FOA giver konkret bud på at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Ulla Astman, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, ser positivt på udspillet: "Borgerne har krav på at få løst de sammenhængs-problemer, der findes", siger hun.

Der er behov for at skabe mere sammenhæng i det danske sundhedsvæsen. Danske Regioner bakker derfor op et nyt udspil fra Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter, Lægeforeningen og FOA, der foreslår et forsøg med fælles finansiering af initiativer, hvor både regioner og kommuner spiller en rolle. Der er brug for at tænke nye tanker, lyder det fra Ulla Astman, der er formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

- Vi skylder borgerne at løse de store udfordringer, vi står med i sundhedsvæsenet, som handler om at få skabt den nødvendige sammenhæng. Vi ved, at der er er problem – og vi er også enige om, at det skal løses, men den store hurdle er fortsat at finde de rigtige måder at løse en meget kompleks og vanskelig opgave på. Her er det godt at se, at en række af de meget centrale aktører har sat sig sammen og tænkt over, hvordan vi kan tingene anderledes, siger Ulla Astman.

Der er i dag en række områder i sundhedsvæsenet, hvor kommuner og regioner har et fælles ansvar. Det gælder eksempelvis ældre, medicinske patienter og psykiatri. Og regionernes udgangspunkt er, at samarbejde er en nødvendighed, hvis vi skal gøre det bedre for borgerne.

- Jeg er ganske enig i, at regioner og kommuner skal blive bedre til at samarbejde. Som borger er du ligeglad med, hvem der har det formelle ansvar – og ved måske ikke engang, hvordan systemet er skruet sammen. Vi skal gøre det let for borgeren og sikre, at de praktiserende læger, de kommunale tilbud og sygehusene spiller sammen til glæde for borgerne – og her ser jeg organisationernes forslag om at afprøve nye modeller som en spændende mulighed, siger Ulla Astman.

Danske Regioner bakker således op om tankegangen om fælles finansiering på relevante områder, men har dog betænkeligheder i forhold til en central pulje.

 -  Jeg er enig i, at fælles finansiering kan være et middel til at skabe mere sammenhæng, men det er afgørende, hvordan modellerne bliver skruet sammen. Vi skal have respekt for de lokale og regionale løsninger, og der skal være den nødvendige fleksibilitet, så vi ikke får en mere rigid opbygning, hvilket jeg tror, at en central pulje kan medføre. Jeg tror mere på lokale løsninger, hvor vi fx i psykiatrien ved, at der vil være meget at hente, hvis vi bliver bedre til at samarbejde. Vi skylder borgerne at få løst de her problemer. Men jeg er bekymret over risikoen for centrale puljer, der vil give mere afrapportering og bureaukrati, siger Ulla Astman.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Thomas Ibsen Jensen, centerchef
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8198
M:2917 0933
E:tij@regioner.dk