Indstil nu til Årets borgerinddragende initiativ

Danske Regioner ønsker at belønne initiativer i sundhedsvæsenet, der sikrer patienter indflydelse på deres egen behandling. Derfor har du nu mulighed for at indstille et initiativ til prisen "Årets borgerinddragende initiativ". Årets pris har fokus på børn, unge og familier.

Sundhedsvæsenet er under forandring, og inddragelse af patienter og pårørende i egen behandling fylder mere og mere i hverdagen på den enkelte afdeling.

Danske Regioner arbejder for at skabe Borgernes Sundhedsvæsen og ønsker at belønne de initiativer, der bedst sikrer patienter indflydelse på deres egen behandling gennem en aktiv involvering. Derfor har du nu mulighed for at indstille et initiativ til Årets borgerinddragende initiativ, som Danske Regioner kårer for andet år i træk.

- De bedste løsninger bliver fundet i et samspil mellem patient, pårørende og medarbejderne på sygehusene. Inddragelse spiller dermed en helt afgørende rolle og vil komme til at fylde endnu mere i fremtidens sundhedsvæsen. Det er vigtigt, at vi får udbredt de gode idéer, og derfor opfordrer vi nu alle til at komme med forslag til, hvem der har fortjent at modtage årets pris, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Fokus på børn, unge og familier

Årets pris har fokus på børn, unge og familier, og du kan indstille i kategorierne patientinddragelse, pårørendeinddragelse eller organisatorisk brugerinddragelse.

De nominerede udvælges af en bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra regionerne, patientforeninger og faglige organisationer, mens den endelige prisvinder kåres af et udvalgt patientpanel.

Det er muligt at indstille initiativer til og med den 10. februar kl. 12. Vinderen kåres på Danske Regioners generalforsamling i april måned.

Du kan foretage din indstilling her:

kontakt

Hvis du vil vide mere

Anne Sofie Sørensen, seniorkonsulent 

Ledelsessekretariat
T: 3529 8231
M: 4022 3007
E: aso@regioner.dk

årets borgerinddragende initiativ

FAQ og Borgernes Sundhedsvæsen

Her kan du læse mere om bedømmelsesproces, bedømmelseskriterier og præmien til vinder en af Årets borgerinddragende initiativ, samt blive klogere på regionernes arbejde med Borgernes Sundhedsvæsen.

relaterede nyheder

Læs mere

Søndag åbner sundhedsvæsenet dørene for danskerne landet rundt

Søndag d. 1. september inviterer regionerne for tredje år i træk alle nysgerrige til at opleve det skelsættende byggeri af to millioner kvadratmeter nye hospitaler ud fra patienterne behov. 15 hospitaler og to sundhedshuse holder Åbent Hospital 2019.

Læs mere

Det er bare typisk politikerne … eller er det?

Der findes mange fordomme om, hvad der egentlig kendetegner vores folkevalgte politikere. Men måske gemmer der sig faktisk noget mere og andet, end man lige tror, og måske er de slet ikke så forskellige fra alle andre. Find selv ud af det på Folkemødet, hvor ekspert i personlighedspsykologi, Asbjørn Sonne Nørgaard, graver sig ned i personlighederne bag de fem regionsrådsformænd.

Læs mere

Den Involverende Stuegang vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019

Spændingen blev udløst i dag på Danske Regioners Generalforsamling. Det blev Den Involverende Stuegang fra Region Hovedstaden, der tog prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019. Initiativet sætter barren for patient- og pårørendeinddragelse rigtig højt, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Skal sundhedspolitikken lægges i hænderne på bureaukrater, budgetbisser og bestyrelsesfolk?

Danske Regioners formandskab advarer mod den centralisering og afdemokratisering af sundhedsvæsenet, der bliver en konsekvens af regeringens sundhedsreform. Styring af sundhedsvæsenet kræver mere end regneark og rationalisering.

Læs mere