Gå til indhold

Ledelsesprogram skal give sammenhæng i patientforløb

Der er nu sat navn på to firmaer, der efter en udbudsrunde får til opgave at uddanne ledere i sundhedsvæsenet.

Implement og LEAD er de to firmaer, der har vundet ordren med at gennemføre det nationale ledelsesprogram. De første 40 ledere i regioner og kommuner skal i år deltage i forløbet, der finder sted parallelt med ledernes daglige arbejde.

Forløbet er en del af Det Nationale Kvalitetsprogram, som er fælles mellem regioner, stat og kommuner. Programmet bygger på den grundlæggende idé, at flytte fokus fra kontrol af processer til fokus på arbejdet med forbedringer. Ledelsesprogrammet skal bl.a. bidrage til, at øge ledernes kompetencer til at arbejde datadrevet med forbedringer og sætte fokus på at inddrage patienter og deres pårørende.

Hvert forløb kommer til at strække sig over et år. 40 andre deltagere vil få buddet, når det første hold har afsluttet deres forløb.
– De udgør naturligvis kun en lille del af alle lederne i sundhedsvæsenet, men vi har tillid til, at deres viden vil brede sig som ringe i vandet, siger sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, Erik Jylling.

Både ledere fra regioner og kommuner kan deltage. Erik Jylling fra Danske Regioner glæder sig over samarbejdet:
– Det viser, at vi vil sikre mere sammenhæng i patienternes forløb. For eksempel når de bliver udskrevet fra sygehus og skal videre til eget hjem med kommunal hjælp, siger han.


Leverandørerne af det samlede ledelsesprogram:
Implement Consulting Group samt
LEAD enter next level med KORA og Zeuthen & Co som støttende enheder

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bodil Bjerg, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale Indsatser

T:3529 8106
M:2222 2170
E:bbj@regioner.dk


Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation

M:4020 2057
E:tee@regioner.dk