Brexit kan slå hul i kassen hos de regionale vækstfora

Med briternes farvel til EU kan pengeposen blive mindre, fordi briterne i dag yder mere end de modtager. EU-Kommissionen forventer skarp konkurrence om midlerne, når EU’s næste syv-årige budget skal forhandles på plads. Hvis det står til Det Europæiske Regionsudvalg, skal der dog fortsat være penge til EU-investeringer i alle regioner i EU.

Brexit kan betyde, at der bliver mindre at gøre godt med i de resterende EU-lande i næste budgetperiode, som begynder i 2021. Ikke desto mindre siger EU’s budgetkommissær, Günther H. Oettinger, at han vil kæmpe imod enhver form for nedskæringer i midlerne til EU’s samhørighedspolitik.

Hvordan det ender vil tiden vise, og Regionaludvalgets formand, finnen Markku Markkula, glæder sig over, at der også i fremtiden er enighed blandt EU’s regioner om en effektiv fælles regionalpolitik til gavn for borgere i alle regioner.

Puljen i den nuværende budgetperiode er på ikke mindre end 3.405 milliarder kroner. Heraf får de fem danske regioner 4,12 milliarder kroner af de såkaldte strukturfonds- og Interregmidler fra EU.

Langt de fleste penge af den samlede EU-investering er øremærket til at løfte de mindst udviklede regioner i EU - men ambitionen er stadig, at støtten kan være med til at reducere økonomiske forskelle og støtte bæredygtig vækst i alle EU’s 276 regioner.

I Danmark udmøntes EU-midlerne gennem de regionale vækstfora, hvor virksomheder kan søge om delvis EU-finansiering til at udvikle deres forretning og skabe flere jobs.

En opgørelse fra Danmarks Statistik har vist, at danske virksomheder, der deltog i EU-projekter i årene 2011-2015, skabte over 13.000 nye arbejdspladser og øgede deres omsætning med 34 milliarder kroner mere end virksomhederne i en kontrolgruppe, som ikke deltog i EU-projekter.

- Trods udsigt til stramme budgetter skal virksomheder, der får støtte i næste periode, gerne vækste på samme måde eller mere, lyder det fra Henrik Ringbæk Madsen, der er dansk regionsmedlem af det fagudvalg i EU’s Regionsudvalg, der arbejder med EU’s samhørighedspolitik.

Fakta:
Det Europæiske Regionsudvalg består af 350 folkevalgte politikere fra regioner og kommuner i hele EU.
Der er 9 danske medlemmer.
Udvalget skal sikre regional og lokal indflydelse på EU-lovgivning.
Europa-Kommissionen har pligt til at høre Regionsudvalget, når forslag omfatter regional og lokalpolitik.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Asger Andreasen, chefrådgiver/Teamleder
Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling (VERU)
T: 3529 8367
M: 2917 0907
E: asa@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

kontakt

Hvis du vil vide mere

Henrik Ringbæk Madsen, regionsrådsmedlem i Region Nordjylland
medlem af Udvalget for Samhørighedspolitik, Det Europæiske Regionsudvalg

T: 2026 0655
E: henrikrm@rn.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne er lige så effektive som de bedste private virksomheder

Analyse fra Deloitte viser, at regionernes administration er lige så effektiv som verdens mest produktive private virksomheder. Dejligt at kunne måle sig med de bedste, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere

Regionernes erfaringer kan indfri regeringens ambitioner om flere faglærte

Regeringens nye erhvervsuddannelsesudspil skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Danske Regioner deler ambitionerne, men understreger, at initiativerne bedst indfries ved at udnytte de eksisterende regionale erfaringer på området.

Læs mere

Aftale om praktikpladser på velfærdsområder forlænges til udgangen af 2019

Parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at forlænge den nuværende aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent til også at gælde for 2019. Forlængelsen af aftalen skal give ro til de kommende forhandlinger om en flerårig aftale.

Læs mere

Midler fra EU skaber vækst i hele Danmark

Midler fra EU bidrager til både arbejdspladser og gode rammer for fremtidens vækst i de danske virksomheder, viser en status fra regionerne. Opgaven overgår med udgangen af 2018 til Danmarks Erhvervsbestyrelse, men regionerne vil fortsat arbejde for at virksomheder i hele Danmark har adgang til kvalificeret arbejdskraft og god infrastruktur.

Læs mere