Multisyge patienter skal hjælpes bedre

"Der er behov for at gøre op med kassetænkning i sundhedsvæsenet, så opgaverne løses med afsæt i patientens behov på tværs af specialer og aktører - ikke mindst når det gælder patienter med flere sygdomme", siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg

Patienter med flere sygdomme, såkaldt multisyge, må ofte møde op til talrige kontroller og behandlinger på forskellige hospitalsafdelinger og på forskellige tidspunkter. Det stiller store krav til patienten og er ikke altid til patientens bedste.

En ny hvidbog om multisygdom, som blev offentliggjort den 3. marts, sætter spot på sundhedsvæsenets indsats over for multisyge. Bag bogen står Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital, Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og Frede Olesen, professor ved Aarhus Universitet, samt en række øvrige sundhedsaktører. Den 7. marts debatteres netop multisygdom på en konference arrangeret af fagbladet Dagens Medicin.

 

En tovholder for patienterne

Ifølge Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, er der behov for en stærkere indsats over for patienter med flere sygdomme.

- Det er tiltrængt med et skarpere fokus på patienter med flere sygdomme, og fra regionerne siger vi helt tydeligt, at der er behov for at samle sundhedsvæsenet om det overordnede formål: At skabe mest mulig sundhed til befolkningen for de penge, der er til rådighed, siger hun og tilføjer:

- Sundhedsvæsenet skal indrettes efter, at borgerne kan have mange sygdomme på én gang. Det betyder blandt andet, at patienten skal have én tovholder, så der er overblik over patientens mange kontroller og behandlinger. Det er vi i fuld gang med for kræftpatienter, der får patientansvarlige læger, som også på sigt skal udbredes til mange flere patientgrupper.

Opgør med silo-tænkning

For at skabe en bedre sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet skal der gøres op med den silo-opdeling, som til tider præger det danske sundhedsvæsen.

- Hospitalerne bør fungere som faglige kraftcentre, hvorfra specialiseret ekspertise kan hjælpe kommuner og almen praksis, som til gengæld kan aflaste hospitalerne og sikre, at de i fremtiden kan håndtere det øgede pres fra flere patienter. Vi skal sørge for, at borgernes behov håndteres tæt på deres hverdag, når det er muligt - og her har vi behov for tæt samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunale sundhedstilbud, siger Ulla Astman og supplerer:

- I regionerne er vi ikke optagede af, hvem der udfører de enkelte dele af den samlede sundhedsopgave. Vi er optagede af gode, sammenhængende løsninger for borgerne, og for eksempel kan det nogle steder være en god løsning at flytte funktioner fra hospitalet til den praktiserende læge eller til kommunen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Ulla Astman,
1. næstformand, regionsrådsformand
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
Ulla Astman ny
Hvis du vil vide mere

Kontakt os

Relaterede nyheder

Læs mere

Flere patienter kan få regionalt betalt hjælp på privathospitaler

Patienter med hjernerystelser, forstadier til hudkræft eller forstørret prostata kan se frem til hurtigere hjælp og bedre forløb. Regioner betaler for flere patientforløb hos private for at undgå lang ventetid.

Læs mere

Tjek din egen – eller din mors journal – på ny app

Nu kan danskerne nemt og sikkert tjekke deres prøvesvar og journal på den nye app MinSundhed, som Danske Regioner står bag. Med app'en er oplysninger på tværs af sundhedsvæsenet lige ved hånden. Hvis pårørende giver tilladelse, kan man også se deres sundhedsdata. App'en får løbende nye funktioner. Alle inviteres til at bidrage med gode idéer på appens Ønskeknap.

Læs mere

Den Involverende Stuegang vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019

Spændingen blev udløst i dag på Danske Regioners Generalforsamling. Det blev Den Involverende Stuegang fra Region Hovedstaden, der tog prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019. Initiativet sætter barren for patient- og pårørendeinddragelse rigtig højt, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Regionerne sætter multisygdom øverst på dagsordenen

Flere og flere lider af multisygdom. Derfor sætter regionerne forebyggende initiativer og konstruktive løsninger i gang. Kun med regionernes drivkraft, samarbejde på tværs og proaktiv handling kan vi gøre os forhåbning om at løse det skelsættende sundhedsproblem, som multisygdom udgør, skriver Poul-Erik Svendsen, formand for Danske Regioners politiske arbejdsgruppe om multisygdom.

Læs mere