Gå til indhold

Ny aftale styrker samarbejdet om behandling af hudsygdomme

Ny aftale mellem regionerne og de praktiserende speciallæger styrker det samlede behandlingstilbud til borgere med hudsygdomme.

Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) har indgået en ny aftale, som sikrer mere tidssvarende, simplere og mere smidige behandlingsforløb til patienter, der henvises til speciallæger i dermatologi.

-Aftalen samler undersøgelser og behandlinger i et fælles spor, så det bliver nemmere for de praktiserende læger at henvise patienterne. Det vil give mulighed for mere sammenhængende og smidige forløb til gavn for alle parter, siger næstformand i FAPS, Niels Henrik Nielsen.

Formanden for Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau er også tilfreds:

-Alle patienter skal have den bedste forudsætning for en god og hurtig behandling, og det mener vi, aftalen hjælper til at opnå«, siger Anders Kühnau. »Så vi er i Danske Regioner rigtig glade for aftalen. Ligeledes giver aftalen regionerne en mulighed for at behandle flere patienter inden for den aftalte økonomiske ramme og det betyder at patienterne kan komme hurtigere i behandling.«

Aftalen bidrager desuden til et tættere samarbejde mellem hudlægerne og de alment praktiserende læger ved hjælp af teledermatologi. De alment praktiserende læger får fremover mulighed for at sende billeder til hudlægen og få råd om, om hvordan de kan behandle patienten selv.

-Med de nye muligheder for samarbejde bidrager aftalen til, at flere patienter kan færdigbehandles hos egen læge. Det er en stor fordel for patienterne og vigtigt i en tid, hvor alle er enige om, at det nære sundhedsvæsen skal styrkes,” siger Niels Henrik Nielsen fra FAPS. Aftalen træder i kraft 1. april.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lars Mørck Jarl, seniorkonsulent/teamleder
Center for forhandling, aftaler og overenskomster

T:3529 8193
M:2619 2409
E:lmt@regioner.dk

 

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation

E:tee@regioner.dk
M:4020 2057

Læs

Relaterede nyheder

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Diabetikere og andre med fodproblemer får glæde af ny overenskomst for fodterapeuter

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år. Den kommer bl.a. diabetikere til gode med en fast bevilling til efteruddannelse i diabetes til fodterapeuter og flere projekter, der skal øge tilgængeligheden og sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Ny overenskomst mellem regionerne og FOA er i hus

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FOA har indgået nye toårige overenskomster for bl.a. social- og sundhedsassistenter og ambulancepersonale. Aftalen rummer foruden midlerne fra OK-24 en udmøntning af trepartsaftalen, der samlet betyder højere vagttillæg og særydelser.

Læs mere