Gå til indhold

Ny kampagne skal få os til at bruge antibiotika med omtanke

Årets antibiotikakampagne vil med oplysning og viden nedbringe forbruget af antibiotika. Det skal mindske risikoen for, at bakterier bliver resistente overfor antibiotika, så de ikke kan bekæmpes.

Næste gang du er til læge eller på hospitalet, kan du møde film, plakater og foldere, der oplyser, hvornår du som patient har brug for antibiotika, og hvornår det er overflødigt. Den nationale antibiotikakampagne går i år under temaet ”Brug mig med omtanke” og skal opfordre patienter og læger til at bruge mindre antibiotika.
Kampagnen støtter op om regeringens nationale handlingsplan, der blandt andet går ud på at nedbringe forbruget i primærsektoren, behandle mere med smalspektret antibiotika og nedbringe forbruget af de såkaldte ”kritisk vigtige” typer antibiotika på hospitalerne.

Kampagnens budskaber er blandt andet, at antibiotika ikke virker på virusinfektioner, at vores krop selv kan klare de milde bakterielle infektioner, og at antibiotika kan påvirke de sunde bakterier og dermed give bivirkninger.

For at nå målet om at nedsætte forbruget af kritisk vigtige antibiotika på hospitalerne mødes 150 fagfolk fra hospitaler og regioner den 13. og 14. november til Lærings- og Kvalitets-team-dage. Her vil de udveksle erfaringer, så de kan lære af hinandens tiltag og nedbringe forbruget af de kritisk vigtige typer antibiotika.

I Danmark er det samlede forbrug af antibiotika på hospitalerne faldet med godt fire procent de sidste to år (2014-2016). Og når det gælder de kritisk vigtige typer har faldet været på 16,6 procent. Men målet er at reducere forbruget yderligere, så tallet er ti procent lavere i 2020 end i 2016. Læs mere om, hvordan det kan gavne de meget svækkede patienter, at vi nedbringer forbruget af denne type antibiotika. 

Læs mere:

Danske Regioner er sammen med 11 andre aktører afsendere på kampagnen. Herunder Sundheds- og Ældreministeriet, Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, KL, Statens Serum Institut, FOA, DSAM, Europæisk Antibiotikadag, Lægeforeningen og Apoteket.dk.

Den nationale antibiotikakampagne er Danmarks bidrag i forbindelse med Europæisk antibiotikadag som afholdes hvert år den 18. november. Europæisk Antibiotikadag er en årlig tilbagevendende begivenhed med deltagelse af 43 lande. Initiativet er taget af EU’s Center for sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) i samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

kontakt

Hvis du vil vide mere

kontakt

Hvis du vil vide mere

Bodil Bjerg, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale Indsatser
T: 3529 8106
M: 2222 2170
E: bbj@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Trepartsaftale vil styrke rekrutteringen til velfærden 

Danske Regioner har indgået en vigtig trepartsaftale med regeringen og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked. Aftalen er væsentlig for alle danskere, der har behov for hjælp i sundhedsvæsnet. Den skal være med til at løse udfordringer med rekruttering der, hvor der er størst behov for personale og vagter hele døgnet.

Læs mere

Der er behov for én fælles motor, som kan tage samlet ansvar for sundheden

Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark. Men der er også meget, der kan blive bedre. Især er sundhedsvæsenet uden for hospitalerne i årevis blevet forsømt. Der mangler en drivkraft – en motor – som kan udvikle det nære sundhedsvæsen og tage overordnet ansvar for danskernes sundhed.

Læs mere

Danske Regioner: Der er behov for ét samlet ansvar for sundhedsvæsenet

Det er afgørende for et bæredygtigt sundhedsvæsen, at en kommende sundhedsstrukturreform sikrer et samlet ansvar for hele kæden af sundhedsydelser, samt at der sikres samlet lovgivning og samlet budget.

Læs mere

Aftale om udmøntning af 281 mio. kr. til ekstraordinær indsats på kræftområdet 

Regeringen styrker nu kræftområdet med ekstra 300 mio. kr. i 2024 til en ekstraordinær indsats på kræftområdet. Aftalen skal øge behandlingskapaciteten på landets kræftafdelinger og gå til en udvidelse af tilskudsordningen til tandpleje, da nogle kræftpatienter kan opleve senfølger i form af tandproblemer.

Læs mere