Gå til indhold

OK18: Gennembrud på regionernes område

Regionerne har netop indgået aftale med LO-forbundene, herunder FOA, 3F, HK Kommunal og Socialpædagogerne samt Dansk Socialrådgiverforening, om overenskomst- og aftalefornyelse. ”Nu har vi taget det første, store skridt, og det glæder jeg mig over på rigtig mange menneskers vegne”, siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Natten mellem tirsdag og onsdag er det lykkedes for regionerne og LO-forbundene at lande en aftale for medlemmer af LO-forbundene og Dansk Socialrådgiverforening. Aftalen er indgået i Forligsinstitutionen efter flere måneders forhandlinger om nye overenskomster for landets offentlige ansatte.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi har forhandlet aftalen på plads. Vi sikrer en mærkbar lønstigning for de medarbejdere, der er omfattet af aftalen, ro om spisepausen, en række forbedrede barselsvilkår samt en ny ferieaftale. Medarbejderne i regionerne knokler, og det vil vi meget gerne anerkende med forbedrede vilkår,” siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Regionerne har forhandlet længe i Forligsinstitutionen, og dette er første forlig i forhåbentlig en række af forlig med lønmodtagerorganisationerne. Håbet er, at flere forlig vil følge i den kommende tid.

”I regionerne har vi hele tiden ønsket en forhandlingsløsning, som vil give de regionalt ansatte bedre vilkår og dermed bedre rammer for patientbehandlingen på vores hospitaler. Regionerne og LO-forbundene har vist vejen – nu skal resten med. Det er så lidt, der skiller os ad, så der er simpelthen ingen grund til at kaste landets hospitaler og sygehuse ud i en konflikt.,” siger Anders Kühnau.

Fakta
Aftalen mellem Danske Regioner og LO-forbundene indeholder følgende elementer

En lønramme på 8,1% over tre år, herunder:
- generelle lønstigninger på 6,10% og forventet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,71%

- midler til de enkelte organisationers forhandlinger på 0,35%
- puljer til særlige formål og prioriterede grupper mm på  0,34%

En reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked

En betryggelse om den betalte spisepause

En række forbedringer vedrørende barsel mm.

En ny aftale om ferie

Et projekt med fokus på arbejdsmiljøet

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør
Direktion
T: 3529 8235
M: 4030 5788
E: sif@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Debatindlæg: Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet: Flere fuldtidsstillinger kan fremtidssikre sundhedsvæsnet

Flere på fuldtid er et af de greb, som bliver præsenteret i regeringens nyeste reformudspil ”Danmark kan mere III”. Udspillet har fokus på at få flere fra deltid til fuldtid i kommunerne, men det er man allerede i gang med i regionerne. Lokal dialog og kreativitet er vejen til at få mange flere deltidsansatte i regionerne op på fuld tid, skriver Heino Knudsen og Mona Striib.

Læs mere

Resultaterne af ny motivationsundersøgelse skal bidrage til at videreudvikle attraktive offentlige arbejdspladser

Den offentlige sektor skal også i fremtiden være et attraktivt sted at arbejde. Danske Regioner, KL, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Finansministeriet er derfor gået sammen om at undersøge, hvad der motiverer medarbejderne i hele den offentlige sektor. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i dag.

Læs mere

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har aftalt fælles principper for introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker

Aftalen skal understøtte lokale forløb, der kan gøre overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere og forbedre rekrutteringen og fastholdelsen. Derudover skal forløbene bidrage til øget arbejdsglæde og højere kvalitet for patienterne.

Læs mere

Hospitalerne spiller afgørende rolle i uddannelsen af nye medarbejdere

For de danske hospitaler er uddannelse en vigtig opgave. Hospitalerne er store uddannelsessteder, som er afgørende for, at vi har tilstrækkeligt medarbejdere med de rette kompetencer – også i morgendagens sundhedsvæsen.

Læs mere