OK18: Gennembrud på regionernes område

Regionerne har netop indgået aftale med LO-forbundene, herunder FOA, 3F, HK Kommunal og Socialpædagogerne samt Dansk Socialrådgiverforening, om overenskomst- og aftalefornyelse. ”Nu har vi taget det første, store skridt, og det glæder jeg mig over på rigtig mange menneskers vegne”, siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Natten mellem tirsdag og onsdag er det lykkedes for regionerne og LO-forbundene at lande en aftale for medlemmer af LO-forbundene og Dansk Socialrådgiverforening. Aftalen er indgået i Forligsinstitutionen efter flere måneders forhandlinger om nye overenskomster for landets offentlige ansatte.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi har forhandlet aftalen på plads. Vi sikrer en mærkbar lønstigning for de medarbejdere, der er omfattet af aftalen, ro om spisepausen, en række forbedrede barselsvilkår samt en ny ferieaftale. Medarbejderne i regionerne knokler, og det vil vi meget gerne anerkende med forbedrede vilkår,” siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Regionerne har forhandlet længe i Forligsinstitutionen, og dette er første forlig i forhåbentlig en række af forlig med lønmodtagerorganisationerne. Håbet er, at flere forlig vil følge i den kommende tid.

”I regionerne har vi hele tiden ønsket en forhandlingsløsning, som vil give de regionalt ansatte bedre vilkår og dermed bedre rammer for patientbehandlingen på vores hospitaler. Regionerne og LO-forbundene har vist vejen – nu skal resten med. Det er så lidt, der skiller os ad, så der er simpelthen ingen grund til at kaste landets hospitaler og sygehuse ud i en konflikt.,” siger Anders Kühnau.

Fakta
Aftalen mellem Danske Regioner og LO-forbundene indeholder følgende elementer

En lønramme på 8,1% over tre år, herunder:
- generelle lønstigninger på 6,10% og forventet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,71%

- midler til de enkelte organisationers forhandlinger på 0,35%
- puljer til særlige formål og prioriterede grupper mm på  0,34%

En reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked

En betryggelse om den betalte spisepause

En række forbedringer vedrørende barsel mm.

En ny aftale om ferie

Et projekt med fokus på arbejdsmiljøet

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør
Direktion
T: 3529 8235
M: 4030 5788
E: sif@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
Læs mere

Relaterede nyheder

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Partnerskab om plast kan sikre, at klimapolitik ikke bliver ren indpakning

Hvis vi som regioner skal yde vores del af ansvaret for at mindske Danmarks CO2-aftryk og bremse klimaforandringerne, skal vi have nedbragt sundhedsvæsenets forbrug af plastik og gjort det mere bæredygtigt, skriver Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Læs mere

Ny kampagne: Vælg en uddannelse med mening

Vores velfærdssamfund får brug for flere kompetente hænder i fremtiden. Derfor er der brug for, at flere af de ca. 90.000 unge, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse, vælger en professionsbacheloruddannelse.

Læs mere

Det er på tide at gøre op med Budgetloven

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose er gået sammen med formanden for KL og en række fagforeningsformænd om en opfordring til regeringen om at gøre op med Budgetloven på fire parametre. Deres budskab er, at loven siden 2014 har haft store negative konsekvenser for både borgernes velfærd, for de ansatte og arbejdsgiverne.

Læs mere