Gå til indhold

OK18: Gennembrud på regionernes område

Regionerne har netop indgået aftale med LO-forbundene, herunder FOA, 3F, HK Kommunal og Socialpædagogerne samt Dansk Socialrådgiverforening, om overenskomst- og aftalefornyelse. ”Nu har vi taget det første, store skridt, og det glæder jeg mig over på rigtig mange menneskers vegne”, siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Natten mellem tirsdag og onsdag er det lykkedes for regionerne og LO-forbundene at lande en aftale for medlemmer af LO-forbundene og Dansk Socialrådgiverforening. Aftalen er indgået i Forligsinstitutionen efter flere måneders forhandlinger om nye overenskomster for landets offentlige ansatte.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi har forhandlet aftalen på plads. Vi sikrer en mærkbar lønstigning for de medarbejdere, der er omfattet af aftalen, ro om spisepausen, en række forbedrede barselsvilkår samt en ny ferieaftale. Medarbejderne i regionerne knokler, og det vil vi meget gerne anerkende med forbedrede vilkår,” siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Regionerne har forhandlet længe i Forligsinstitutionen, og dette er første forlig i forhåbentlig en række af forlig med lønmodtagerorganisationerne. Håbet er, at flere forlig vil følge i den kommende tid.

”I regionerne har vi hele tiden ønsket en forhandlingsløsning, som vil give de regionalt ansatte bedre vilkår og dermed bedre rammer for patientbehandlingen på vores hospitaler. Regionerne og LO-forbundene har vist vejen – nu skal resten med. Det er så lidt, der skiller os ad, så der er simpelthen ingen grund til at kaste landets hospitaler og sygehuse ud i en konflikt.,” siger Anders Kühnau.

Fakta
Aftalen mellem Danske Regioner og LO-forbundene indeholder følgende elementer

En lønramme på 8,1% over tre år, herunder:
- generelle lønstigninger på 6,10% og forventet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,71%

- midler til de enkelte organisationers forhandlinger på 0,35%
- puljer til særlige formål og prioriterede grupper mm på  0,34%

En reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked

En betryggelse om den betalte spisepause

En række forbedringer vedrørende barsel mm.

En ny aftale om ferie

Et projekt med fokus på arbejdsmiljøet