Gå til indhold

OK18: Mange ansøgninger om at sygeplejersker undtages fra lockout

Danske Regioner har modtaget mange ansøgninger om at undtage sygeplejersker fra lockout. Grundlæggende ser Danske Regioner positivt på ansøgningerne. For jo mere af det sundhedsfaglige personale, der kan arbejde, jo mindre berøres berøres patienterne af konflikten. Og det er afgørende, slår Anders Kühnau fast.

"Meget tyder nu på, at vi på mange områder fortsat kan give patienterne behandling og undtage store dele af de varslede områder fra konflikt. Det er en god udvikling for os alle – og særligt for de patienter, der ser ud til ikke at blive berørt af en eventuel konflikt," siger Anders Kühnau, der er chefforhandler for Danske Regioner og formand for RLTN.

Den oprindelige lockout blev varslet, da hele sygehuse blev lammet på grund af strejkevarslerne. Men de nødberedskaber, som nu er forhandlet på plads ændrer på billedet.

Nødberedskaberne betyder nemlig, at en del afdelinger alligevel kan fungere på trods af strejkevarslinger, og derfor er der ingen grund til at lockoute. Det er begrundelsen for mere end halvdelen af undtagelserne.

Desuden handler en del af undtagelserne om, at sikre personale, der udfører livsvigtige funktioner eller er i specialiserede funktioner, blandt andet udredning eller behandling af kræft, kan udføre deres arbejde. Det gælder i ca. 28 procent af undtagelserne.

For det tredje er der for lidt mindre end en femtedel af tilfældene tale om, at der ikke kan stilles et nødberedskab på afdelingen. Det dækker over, at der på afdelingen er ledige stillinger, sygeplejersker, der ikke er medlem af den fagforening, der har indgået overenskomst og lignende.

Læs mere

kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere

Resultaterne af ny motivationsundersøgelse skal bidrage til at videreudvikle attraktive offentlige arbejdspladser

Den offentlige sektor skal også i fremtiden være et attraktivt sted at arbejde. Danske Regioner, KL, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Finansministeriet er derfor gået sammen om at undersøge, hvad der motiverer medarbejderne i hele den offentlige sektor. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i dag.

Læs mere

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har aftalt fælles principper for introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker

Aftalen skal understøtte lokale forløb, der kan gøre overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere og forbedre rekrutteringen og fastholdelsen. Derudover skal forløbene bidrage til øget arbejdsglæde og højere kvalitet for patienterne.

Læs mere

Hospitalerne spiller afgørende rolle i uddannelsen af nye medarbejdere

For de danske hospitaler er uddannelse en vigtig opgave. Hospitalerne er store uddannelsessteder, som er afgørende for, at vi har tilstrækkeligt medarbejdere med de rette kompetencer – også i morgendagens sundhedsvæsen.

Læs mere

Ny opgørelse af antal sygeplejersker

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag en ny opgørelse over antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker på offentlige sygehuse i 4. kvartal 2021. Regeringens og Danske Regioners målsætning om at ansætte 1.000 flere sygeplejersker blev indfriet allerede i 2. kvartal 2021. Den seneste opgørelse afspejler de bemandingsmæssige problemer, der har været siden sygeplejekonflikten i sommeren 2021.

Læs mere