OK18: Mange ansøgninger om at sygeplejersker undtages fra lockout

Danske Regioner har modtaget mange ansøgninger om at undtage sygeplejersker fra lockout. Grundlæggende ser Danske Regioner positivt på ansøgningerne. For jo mere af det sundhedsfaglige personale, der kan arbejde, jo mindre berøres berøres patienterne af konflikten. Og det er afgørende, slår Anders Kühnau fast.

"Meget tyder nu på, at vi på mange områder fortsat kan give patienterne behandling og undtage store dele af de varslede områder fra konflikt. Det er en god udvikling for os alle – og særligt for de patienter, der ser ud til ikke at blive berørt af en eventuel konflikt," siger Anders Kühnau, der er chefforhandler for Danske Regioner og formand for RLTN.

Den oprindelige lockout blev varslet, da hele sygehuse blev lammet på grund af strejkevarslerne. Men de nødberedskaber, som nu er forhandlet på plads ændrer på billedet.

Nødberedskaberne betyder nemlig, at en del afdelinger alligevel kan fungere på trods af strejkevarslinger, og derfor er der ingen grund til at lockoute. Det er begrundelsen for mere end halvdelen af undtagelserne.

Desuden handler en del af undtagelserne om, at sikre personale, der udfører livsvigtige funktioner eller er i specialiserede funktioner, blandt andet udredning eller behandling af kræft, kan udføre deres arbejde. Det gælder i ca. 28 procent af undtagelserne.

For det tredje er der for lidt mindre end en femtedel af tilfældene tale om, at der ikke kan stilles et nødberedskab på afdelingen. Det dækker over, at der på afdelingen er ledige stillinger, sygeplejersker, der ikke er medlem af den fagforening, der har indgået overenskomst og lignende.

Læs mere

kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
relaterede nyheder

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Partnerskab om plast kan sikre, at klimapolitik ikke bliver ren indpakning

Hvis vi som regioner skal yde vores del af ansvaret for at mindske Danmarks CO2-aftryk og bremse klimaforandringerne, skal vi have nedbragt sundhedsvæsenets forbrug af plastik og gjort det mere bæredygtigt, skriver Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Læs mere

Ny kampagne: Vælg en uddannelse med mening

Vores velfærdssamfund får brug for flere kompetente hænder i fremtiden. Derfor er der brug for, at flere af de ca. 90.000 unge, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse, vælger en professionsbacheloruddannelse.

Læs mere

Det er på tide at gøre op med Budgetloven

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose er gået sammen med formanden for KL og en række fagforeningsformænd om en opfordring til regeringen om at gøre op med Budgetloven på fire parametre. Deres budskab er, at loven siden 2014 har haft store negative konsekvenser for både borgernes velfærd, for de ansatte og arbejdsgiverne.

Læs mere