Rapporter: Regionerne styrer sundhedsvæsenet med sikker hånd

Hospitalerne skal ikke styres af krav om mere og mere aktivitet, og de nuværende styringsredskaber sikrer tæt statslig føling med sundhedsvæsenet, afdækker VIVE, McKinsey og PwC i to nye rapporter. "I regionerne står vi altid på mål for mere og bedre sundhed for pengene," siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

I løbet af foråret præsenterer regeringen et udspil til, hvordan sundhedsvæsenet fremover skal styres. Det så omdiskuterede produktivitetskrav er suspenderet i 2018, og nu viser to rapporter fra VIVE og PwC og McKinsey, at sundhedsvæsenet er fuldt forsvarligt styret med en række eksisterende styringsredskaber. Begge rapporter er bestilt af Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.

VIVE-rapporten analyserer 11 styringsinstrumenter, heriblandt de otte nationale sundhedsmål (aftalt mellem regionerne og Sundhedsministeriet), patienttilfredshedsmålinger og de årlige produktivitetsopgørelser. VIVE konkluderer, at der er en omfattende og tæt statslig styring af regionerne, og at når/hvis den statslige aktivitetspulje og produktivitetskravet afvikles, står staten dermed ikke uden håndtag.

VIVE fremhæver, at rammestyring – uden penge bundet op på aktivitetsniveau – giver mulighed for politiske prioriteringer, og at det er et gennemskueligt og robust system. VIVE hæfter sig samtidig ved, at budgetloven virker efter hensigten, så budgetter og økonomiaftaler overholdes.

Ikke brug for mere styring

”VIVEs rapport viser med al tydelighed, at sundhedsvæsenet til fulde har de styringsredskaber, der er behov for. Der er på ingen måde brug for, at staten opfinder nye styringsformer, som skal trækkes ned over hospitalerne. I regionerne står vi på mål for mere og bedre sundhed for pengene, vi ønsker at løfte et større populationsansvar, og vores personale knokler for at give patienterne den bedste behandling,” siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

PwC og McKinsey har analyseret den nuværende regionale styring af de somatiske hospitaler og sygehuse på baggrund af 53 interviews med 87 personer i regioner og på sygehuse. De konkluderer, at der på alle niveauer er fokus på at overholde budgetterne, uden at det fjerner fokus fra patientrettigheder og den faglige kvalitet. Samtidig fastslår PwC og McKinsey, at suspensionen fra aktivitetsstyring opleves som motiverende for det sundhedsfagliges personales arbejde med forbedringstiltag og fx omlægning af patientforløb.

Enighed mellem regioner, læger og patienter

”Vores hospitaler skal have friheden til at indrette behandlingen bedst muligt efter patienterne, og nu har vi sort på hvidt, at det er mere motiverende for medarbejderne, når dagligdagen ikke styres af at producere flere ydelser, men at gøre det rigtige for patienterne,” siger Stephanie Lose og fremhæver, at Danske Regioner, Lægeforeningen og Danske Patienter netop har fremlagt fem principper for, hvordan sundhedsvæsenet bør styres.

”Vi skal skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, og det kan den rette styring hjælpe os med. Mere behandling skal kunne foregå tættere på eget hjem, og derfor skal hospitalerne også arbejde mere uden for hospitalsmatriklen. Om lidt skal vi sammen med regeringen forhandle 2019-rammerne for hospitalerne, og regeringen bør virkelig bide mærke i rapporternes konklusioner,” siger hun.


Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

Kirstine Korsager, seniorkonsulent
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 3529 8426
M: 5096 5062
E: kik@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
relaterede nyheder

Læs mere

Det samlede sundhedsvæsen skal løftes, hvis det skal kunne følge med

Medarbejderne i regionerne knokler for at følge med. Det lykkes langt hen ad vejen at give patienterne en behandling i verdensklasse. Men det er klart, at når der år for år bliver stadigt flere patienter og mere arbejde at udføre, så skal der følge ressourcer med, skriver Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Højere aktivitet på hospitalerne understreger behov for markant løft

Nye tal viser stor stigning i antal kontakter på sygehusene og få ekstra ansatte. Fra 2009 til 2018 er der sket en stigning i antallet af kontakter på offentlige sygehuse på 39 procent. Der skal flere penge til, hvis ikke ny medicin og nye behandlinger skal sluge det hele.

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal løftes med 2 mia. kr. alene i regionerne for at kunne følge med

Sundhedsvæsenet presses af nye avancerede behandlinger, dyr medicin og flere ældre og mennesker med kronisk sygdom. I 2020 vil der være så mange flere ældre, at alene den post vil løbe op på 1 milliard kroner.

Læs mere