Gå til indhold

Rapporter: Regionerne styrer sundhedsvæsenet med sikker hånd

Hospitalerne skal ikke styres af krav om mere og mere aktivitet, og de nuværende styringsredskaber sikrer tæt statslig føling med sundhedsvæsenet, afdækker VIVE, McKinsey og PwC i to nye rapporter. "I regionerne står vi altid på mål for mere og bedre sundhed for pengene," siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

I løbet af foråret præsenterer regeringen et udspil til, hvordan sundhedsvæsenet fremover skal styres. Det så omdiskuterede produktivitetskrav er suspenderet i 2018, og nu viser to rapporter fra VIVE og PwC og McKinsey, at sundhedsvæsenet er fuldt forsvarligt styret med en række eksisterende styringsredskaber. Begge rapporter er bestilt af Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.

VIVE-rapporten analyserer 11 styringsinstrumenter, heriblandt de otte nationale sundhedsmål (aftalt mellem regionerne og Sundhedsministeriet), patienttilfredshedsmålinger og de årlige produktivitetsopgørelser. VIVE konkluderer, at der er en omfattende og tæt statslig styring af regionerne, og at når/hvis den statslige aktivitetspulje og produktivitetskravet afvikles, står staten dermed ikke uden håndtag.

VIVE fremhæver, at rammestyring – uden penge bundet op på aktivitetsniveau – giver mulighed for politiske prioriteringer, og at det er et gennemskueligt og robust system. VIVE hæfter sig samtidig ved, at budgetloven virker efter hensigten, så budgetter og økonomiaftaler overholdes.

Ikke brug for mere styring

”VIVEs rapport viser med al tydelighed, at sundhedsvæsenet til fulde har de styringsredskaber, der er behov for. Der er på ingen måde brug for, at staten opfinder nye styringsformer, som skal trækkes ned over hospitalerne. I regionerne står vi på mål for mere og bedre sundhed for pengene, vi ønsker at løfte et større populationsansvar, og vores personale knokler for at give patienterne den bedste behandling,” siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

PwC og McKinsey har analyseret den nuværende regionale styring af de somatiske hospitaler og sygehuse på baggrund af 53 interviews med 87 personer i regioner og på sygehuse. De konkluderer, at der på alle niveauer er fokus på at overholde budgetterne, uden at det fjerner fokus fra patientrettigheder og den faglige kvalitet. Samtidig fastslår PwC og McKinsey, at suspensionen fra aktivitetsstyring opleves som motiverende for det sundhedsfagliges personales arbejde med forbedringstiltag og fx omlægning af patientforløb.

Enighed mellem regioner, læger og patienter

”Vores hospitaler skal have friheden til at indrette behandlingen bedst muligt efter patienterne, og nu har vi sort på hvidt, at det er mere motiverende for medarbejderne, når dagligdagen ikke styres af at producere flere ydelser, men at gøre det rigtige for patienterne,” siger Stephanie Lose og fremhæver, at Danske Regioner, Lægeforeningen og Danske Patienter netop har fremlagt fem principper for, hvordan sundhedsvæsenet bør styres.

”Vi skal skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, og det kan den rette styring hjælpe os med. Mere behandling skal kunne foregå tættere på eget hjem, og derfor skal hospitalerne også arbejde mere uden for hospitalsmatriklen. Om lidt skal vi sammen med regeringen forhandle 2019-rammerne for hospitalerne, og regeringen bør virkelig bide mærke i rapporternes konklusioner,” siger hun.


Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

Kirstine Korsager, seniorkonsulent
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 3529 8426
M: 5096 5062
E: kik@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Debat: Teknokratiske strukturreformer vil være gift for det danske sundhedsvæsen

Personale, patienter og pårørende kan blive gidsler i et udmattende og langvarigt reformforløb, hvis det regionale demokrati bliver hældt ned ad brættet til fordel for et teknokratisk styret sundhedsvæsen, som Moderaterne foreslår. I stedet er der brug for ansvarlige og langsigtede løsninger på det stigende behandlingsbehov og manglen på arbejdskraft.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere