Gå til indhold

Sådan løfter vi Danmark op i den digitale superliga

Danmark kunne øge produktiviteten, tjene milliarder og skabe tusindvis af jobs, hvis vi var bedre til at udnytte de digitale muligheder. I stedet halter vi bagud i forhold til andre europæiske lande.

Af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, Lars Frelle-Petersen, direktør i DI og Bente Sorgenfrey, formand for FTF - bragt på altinget.dk d. 17. april 2018.

Danmark ynder vi at omtale os selv som en nation af digitale frontløbere. Vi ligger da også i den europæiske superliga, når det gælder brug af internet, onlinehandel og digitale offentlige portaler. Den første bølge af digitalisering.

Men virkeligheden er ganske anderledes, når det gælder den anden digitaliseringsbølge. Det er den digitalisering, der handler om internet of things, big data, cloud computing og kunstig intelligens.

Når det gælder brug af big data i EU, ligger danske virksomheder således bag konkurrenterne, blandt andet Holland, Belgien og Tyskland, på en delt niendeplads sammen med virksomhederne fra Litauen. Placeringen er den samme, når det handler om brug af software til at analysere kundedata: en beskeden niendeplads – og denne gang bag det litauske erhvervsliv.

Og prisen? Tabt potentiale og tabt vækst hos virksomheder i hele Danmark. Vi kunne øge produktiviteten, have meromsætning i milliardklassen og skabe tusindvis af fuldtidsjobs, hvis vi var bedre til at udnytte de digitale muligheder.

De rette kompetencer

DI, FTF og Danske Regioner arbejder for, at danske virksomheder og deres medarbejdere bliver europæiske digitale frontløbere – også på den avancerede digitalisering. Vi ønsker virksomhederne i vækst, der er gearede til også at løse fremtidens udfordringer. Det kræver, at vi styrker både innovationskraft og kompetencer.

Virksomhederne skal for det første have adgang til specialiseret rådgivning og innovationskraft fra de absolut dygtigste digitale hjerner – hvad enten hovedet sidder på en privat rådgiver eller en forsker fra et universitet. Der er brug for stærke regionale videnbroer mellem virksomheder og videnmiljøer og fokus på specialiseret rådgivning om digital omstilling.

Det nytter dog ingenting for en virksomhed at få højt kvalificeret sparring til for eksempel at integrere robotteknologi eller big data i forretningen, hvis medarbejderne ikke mestrer at udnytte teknologien i den daglige drift. Derfor er der også brug for målrettet digital kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere. Medarbejdere og ledere spiller med en nøglerolle ved succesfuld indførelse af nye teknologier. Derfor er det helt centralt, at de er klædt på til opgaven gennem både inddragelse og uddannelse.

Regionale partnerskaber gør forskellen

Hvis vi skal løfte danske virksomheder op i den digitale superliga, er vores budskab simpelt: Vi må løfte i flok. Det kræver med andre ord et dedikeret samarbejde på tværs af virksomheder, lønmodtagere, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder.

De regionale vækstfora består netop af stærke partnerskaber, som investerer i vækstindsatser med fokus på både specialiseret rådgivning af virksomhederne og målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne.

Det har indtil nu løftet innovationsevnen i mere end 4.000 virksomheder, bidraget til, at knap 8.000 virksomheder er begyndt at anvende ny teknologi, samt hævet kompetenceniveauet hos 31.000 medarbejdere.

Derudover ser vi på sundhedsområdet i disse år betydelige udfordringer: flere ældre og kronikere, flere multisyge, mangel på specialister, voksende medicinpriser og en eksplosiv vækst i mængden af sundhedsdata. Det er alle udfordringer, der kalder på nye og innovative digitale løsninger.

Vi mener derfor, at der er behov for flere og styrkede offentligt-private samarbejder mellem videnmiljøer, virksomheder, offentlige myndigheder, sundhedsprofesionelle og borgere. Det kræver nemlig en fælles indsats, hvis vi skal kunne udvikle, afprøve og udbrede de nye digitale og teknologiske muligheder.

Hvis danske virksomheder skal være europæiske frontløbere i den anden bølge af digitalisering, kræver det altså en endnu stærkere fælles indsats fra virksomheder, medarbejdere og offentlige myndigheder i alle fem regioner.

Én ting er dog sikkert: I Danske Regioner, FTF og Dansk Industri er vi klar til en stærk indsats