Gå til indhold

Flere tilladelser til at bygge på forurenede grunde imødekommer boligpres

Siden 2009 er der sket næsten en fordobling i antallet af tilladelser til at bygge på forurenede arealer, blandt andet på grund af boligpresset i byerne. Det er der dog ikke noget problematisk i, da der stilles høje krav til bygherrernes håndtering af forureningen, siger Heino Knudsen, formand for regionernes udvalg for miljø og ressourcer.

Mere end 600 boligprojekter fik i 2017 tilladelse til at bygge på forurenede grunde, hvilket er næsten dobbelt så mange som i 2009. Pladsmangel, stigende grundpriser og planer om byudvikling har gjort det mere attraktivt at søge om tilladelse til at bygge på gamle industrigrunde, der kan være forurenede. Især er det blevet attraktivt at bygge boliger på gamle havnearealer. Ifølge Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer, kan borgerne trygt bosætte sig i områderne.

”Det giver god mening at udnytte efterladte industriområder til for eksempel at imødekomme manglen på boliger. Med regionernes ekspertise og skrappe krav til håndteringen af forureningen sikrer vi, at byggeprojekterne er forsvarlige for både miljø og mennesker,” siger han.

Oprensning og ventilation

I disse år er kommunernes planer om byudvikling i høj prioritet, og her kan regionernes viden om jordforurening være nyttig, da der er brug for adskillige risikovurderinger og tilladelser. Når kommunerne giver tilladelse til byggeri på forurenede grunde, sker det i samarbejde med regionerne, som sikrer, at der kun gives tilladelser til bygherrer, der håndterer forureningen forsvarligt.

”Vi har ikke ressourcer til at rense alt jord op til naturtilstand, i stedet skal vi bruge vores ressourcer på at sikre, at jorden er ren nok til det formål, den skal have. Regionernes viden om jordforurening kan være med til at understøtte og sikre den byudvikling, vi oplever i de her år,” siger Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Hver tilladelse sker på baggrund af en vurdering af grunden og bygherrernes forslag til håndtering af forureningen. Håndteringen af forureningen afhænger af den type forurening og grad af forurening, der er tale om på den konkrete byggegrund. Den forurenede grund kan for eksempel håndteres ved at oprense jorden, fjerne et jordlag eller ved særlig byggetekniske foranstaltninger som ventilation. På den måde sikres natur og kommende beboere imod en eventuel forureningsrisiko, ligesom det kan lette regionernes fremtidige arbejde med jordforurening i det område.
 
Læs mere:
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Christian Andersen, seniorkonsulent
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
T: 3529 8175
M: 4022 3017
E: can@regioner.dk

Signe Buchholtz Andersen, presserådgiver
Kommunikation
T: 35298413
M: 21329785
E: sib@regioner.dk

Relaterede nyheder

Hvis du vil vide mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere

Regioner tager ansvar for grøn fremtid

Vi skal have knækket kurven af forureninger, finde veje til en bæredygtig råstofforsyning, sikre en sammenhængende klimatilpasning og sætte tempo på den grønne omstilling af sundhedsvæsenet. Det er nogle af de vigtige grønne dagsordener, som jeg vil tage fat på som ny formand for Danske Regioners miljø- og klimaudvalg.

Læs mere