Gå til indhold

Flere tilladelser til at bygge på forurenede grunde imødekommer boligpres

Siden 2009 er der sket næsten en fordobling i antallet af tilladelser til at bygge på forurenede arealer, blandt andet på grund af boligpresset i byerne. Det er der dog ikke noget problematisk i, da der stilles høje krav til bygherrernes håndtering af forureningen, siger Heino Knudsen, formand for regionernes udvalg for miljø og ressourcer.

Mere end 600 boligprojekter fik i 2017 tilladelse til at bygge på forurenede grunde, hvilket er næsten dobbelt så mange som i 2009. Pladsmangel, stigende grundpriser og planer om byudvikling har gjort det mere attraktivt at søge om tilladelse til at bygge på gamle industrigrunde, der kan være forurenede. Især er det blevet attraktivt at bygge boliger på gamle havnearealer. Ifølge Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer, kan borgerne trygt bosætte sig i områderne.

”Det giver god mening at udnytte efterladte industriområder til for eksempel at imødekomme manglen på boliger. Med regionernes ekspertise og skrappe krav til håndteringen af forureningen sikrer vi, at byggeprojekterne er forsvarlige for både miljø og mennesker,” siger han.

Oprensning og ventilation

I disse år er kommunernes planer om byudvikling i høj prioritet, og her kan regionernes viden om jordforurening være nyttig, da der er brug for adskillige risikovurderinger og tilladelser. Når kommunerne giver tilladelse til byggeri på forurenede grunde, sker det i samarbejde med regionerne, som sikrer, at der kun gives tilladelser til bygherrer, der håndterer forureningen forsvarligt.

”Vi har ikke ressourcer til at rense alt jord op til naturtilstand, i stedet skal vi bruge vores ressourcer på at sikre, at jorden er ren nok til det formål, den skal have. Regionernes viden om jordforurening kan være med til at understøtte og sikre den byudvikling, vi oplever i de her år,” siger Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Hver tilladelse sker på baggrund af en vurdering af grunden og bygherrernes forslag til håndtering af forureningen. Håndteringen af forureningen afhænger af den type forurening og grad af forurening, der er tale om på den konkrete byggegrund. Den forurenede grund kan for eksempel håndteres ved at oprense jorden, fjerne et jordlag eller ved særlig byggetekniske foranstaltninger som ventilation. På den måde sikres natur og kommende beboere imod en eventuel forureningsrisiko, ligesom det kan lette regionernes fremtidige arbejde med jordforurening i det område.
 
Læs mere:
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Christian Andersen, seniorkonsulent
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
T: 3529 8175
M: 4022 3017
E: can@regioner.dk

Signe Buchholtz Andersen, presserådgiver
Kommunikation
T: 35298413
M: 21329785
E: sib@regioner.dk

Relaterede nyheder

Hvis du vil vide mere

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere