Gå til indhold

Omkostningerne for at rense grundvandet for pesticider vil blive op mod en milliard kroner

4000 steder og op mod 35.000 landbrug i Danmark kan der være punktforurenet med pesticider, viser ny opgørelse. Det vil koste op mod en milliard kroner at sikre rent drikkevand fremover, lyder den klare melding fra Danske Regioner.

Koncentrationen af pesticider er ved gamle maskinstationer, gartnerier og landbrug i mange tilfælde så høj, at det truer vores drikkevand. En ny analyse fra Danske Regioner viser, at der findes 4000 kritiske lokaliteter som maskinstationer, gartnerier og pesticidrelaterede virksomheder og mellem 15.000 og 35.000 landbrug, der kan vise sig at være pesticidpunktkilder.

Hvis man vil opspore og afhjælpe pesticidforurening, der skyldes spild fra tidligere tiders praksis ved håndtering af sprøjtemidler, vil det koste op mod en milliard kroner.

”Det er en kompliceret, langvarig og dyr opgave, vi står over for. Og især fordi vi står for mange andre grundvandsopgaver, som vi ikke kan nedprioritere,” siger Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Når man finder pesticider i grundvand, så kan det komme mange steder fra. Det kan komme fra almindelig landbrugsmæssig anvendelse, en såkaldt fladekilde, det kan komme fra historiske spild, en såkaldt punktkilde, eller det kan komme fra en blanding af begge. Den nye kortlægning viser nu, at en stor del af forureningen af vores grundvand skyldes punktkilder.

”De nye tal er bekymrende, fordi de viser, at en stor del af grundvandsforureningen skyldes punktkilder. Omfanget af pesticidpunktkilder har vist sig meget større end forventet. Det har vi hidtil ikke haft med i vores prioriteringer. Og det er klart, at vi får vanskeligt ved at løse opgaven hurtigt nok inden for vores økonomi i dag,” siger Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Kun hvis der er tale om en punktkilde, kan regionen påtage sig opgaven. Hvis det ikke er en entydig punktkildeforurening, så er det en kommunal og statslig opgave, der fremadrettet skal løftes ved pesticidregulering og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Regionerne har kun haft opgaven med at håndtere punktkilder i fem år. Indtil en lovændring i 2012 var det uklart, om regionerne havde lov til at beskæftige sig med pesticidforureninger efter jordforureningsloven, fordi det ofte ikke er entydigt, om der er tale om en punktkilde eller en såkaldt fladekilde.

I 2013 udarbejdede Miljøstyrelsen sammen med regionerne et værktøj til at skelne fladekilder fra punktkilder. Regionerne har med afsæt i værktøjet gjort sig en række erfaringer, og det er på den baggrund, at Danske Regioner nu kommer med første overslag over opgavens omfang.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Bente Villumsen, chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
T: 3529 8183
M: 2399 2372
E: bvi@regioner.dk

Signe Buchholtz Andersen, presserådgiver
Kommunikation
T: 35298413
M: 21329785
E: sib@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne: Sådan ved du, om der er risiko for PFAS-forurening på din grund

Ud af de ca. 15.000 grunde, som regionerne har i kikkerten for mulig PFAS-forurening, har 12.000 grundejere allerede viden om, at grunden er eller kan være forurenet. De resterende er ved at blive vurderet. Så snart regionen har konkret viden om grunden, får grundejeren besked.

Læs mere

Debatindlæg: Regionerne: Rent drikkevand kræver fokus på alle forureningskilder

Det danske drikkevand er unikt og noget af det bedste i verden. I regionerne er vi enige med regeringen, når den i sit grundlag for det kommende regeringssamarbejde erklærer, at vi skal værne om det danske drikkevand, som vi trygt kan drikke direkte fra vandhanen uden afsmagen af klor.

Læs mere

Debatindlæg: Nytårsønske fra regionerne: Den grønne omstilling skal tænkes endnu større

Et nyt år er også en ny begyndelse. Danmark har fået en ny regering, som efter en lang valgkamp og regeringsdannelse har sat kursen for sit virke med et omfattende program – også når det gælder den grønne omstilling.

Læs mere

Danske Regioner: Bøvlet særregel spænder ben for solceller på hospitalstagene

Det offentlige skal gå forrest og møde energikrisen med et hav af solceller på toppen af sygehuse og administrationsbygninger. Men det sker ikke under de nuværende regler. Derfor skal barriererne ryddes af vejen, mener Mads Duedahl (V), formand for Klima- og miljøudvalget i Danske Regioner.

Læs mere