Gå til indhold

Omkostningerne for at rense grundvandet for pesticider vil blive op mod en milliard kroner

4000 steder og op mod 35.000 landbrug i Danmark kan der være punktforurenet med pesticider, viser ny opgørelse. Det vil koste op mod en milliard kroner at sikre rent drikkevand fremover, lyder den klare melding fra Danske Regioner.

Koncentrationen af pesticider er ved gamle maskinstationer, gartnerier og landbrug i mange tilfælde så høj, at det truer vores drikkevand. En ny analyse fra Danske Regioner viser, at der findes 4000 kritiske lokaliteter som maskinstationer, gartnerier og pesticidrelaterede virksomheder og mellem 15.000 og 35.000 landbrug, der kan vise sig at være pesticidpunktkilder.

Hvis man vil opspore og afhjælpe pesticidforurening, der skyldes spild fra tidligere tiders praksis ved håndtering af sprøjtemidler, vil det koste op mod en milliard kroner.

”Det er en kompliceret, langvarig og dyr opgave, vi står over for. Og især fordi vi står for mange andre grundvandsopgaver, som vi ikke kan nedprioritere,” siger Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Når man finder pesticider i grundvand, så kan det komme mange steder fra. Det kan komme fra almindelig landbrugsmæssig anvendelse, en såkaldt fladekilde, det kan komme fra historiske spild, en såkaldt punktkilde, eller det kan komme fra en blanding af begge. Den nye kortlægning viser nu, at en stor del af forureningen af vores grundvand skyldes punktkilder.

”De nye tal er bekymrende, fordi de viser, at en stor del af grundvandsforureningen skyldes punktkilder. Omfanget af pesticidpunktkilder har vist sig meget større end forventet. Det har vi hidtil ikke haft med i vores prioriteringer. Og det er klart, at vi får vanskeligt ved at løse opgaven hurtigt nok inden for vores økonomi i dag,” siger Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Kun hvis der er tale om en punktkilde, kan regionen påtage sig opgaven. Hvis det ikke er en entydig punktkildeforurening, så er det en kommunal og statslig opgave, der fremadrettet skal løftes ved pesticidregulering og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Regionerne har kun haft opgaven med at håndtere punktkilder i fem år. Indtil en lovændring i 2012 var det uklart, om regionerne havde lov til at beskæftige sig med pesticidforureninger efter jordforureningsloven, fordi det ofte ikke er entydigt, om der er tale om en punktkilde eller en såkaldt fladekilde.

I 2013 udarbejdede Miljøstyrelsen sammen med regionerne et værktøj til at skelne fladekilder fra punktkilder. Regionerne har med afsæt i værktøjet gjort sig en række erfaringer, og det er på den baggrund, at Danske Regioner nu kommer med første overslag over opgavens omfang.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Bente Villumsen, chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
T: 3529 8183
M: 2399 2372
E: bvi@regioner.dk

Signe Buchholtz Andersen, presserådgiver
Kommunikation
T: 35298413
M: 21329785
E: sib@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere

Regioner tager ansvar for grøn fremtid

Vi skal have knækket kurven af forureninger, finde veje til en bæredygtig råstofforsyning, sikre en sammenhængende klimatilpasning og sætte tempo på den grønne omstilling af sundhedsvæsenet. Det er nogle af de vigtige grønne dagsordener, som jeg vil tage fat på som ny formand for Danske Regioners miljø- og klimaudvalg.

Læs mere