Gå til indhold

Vi er klar til at skabe bedre sammenhæng

Det er ikke ny struktur, der er løsningen. Det er konkrete handlinger. "Der skal skabes bedre sammenhæng for den enkelte patient, og derfor er vi klar til at forbedre og forandre sundhedsvæsenet", siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Vi er parate til at tage ansvar. Sådan lyder reaktionen fra Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen på Venstres pressemøde i Århus bebudede, at regeringen vil komme med et udspil, som skal skabe større sammenhæng i sundhedsvæsenet.

- Der skal skabes bedre sammenhæng for den enkelte patient, og derfor er vi klar til at forbedre og forandre sundhedsvæsenet. Vi skal blive bedre til at tage hånd om de patienter, som i dag falder ned mellem kommuner, de praktiserende læger og sygehusene. Det samarbejde har ikke fungeret godt nok i dag. Vi går meget gerne forrest for at gøre det bedre, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Lose understreger, at det er vigtigt at være klar på, hvilken gruppe, der i dag kan opleve problemer med sammenhæng. I dag er cirka 2,7 millioner mennesker i kontakt med sygehusene – og cirka 10 procent af dem også i kontakt med kommunen. Det er i denne gruppe, at problemerne findes.

- Lad os løse problemerne for de borgere, der oplever problemer med sammenhæng. Og lad os gøre det nu. Store strukturændringer vil ikke løse noget helst – kun forsinke løsningen. Eller sagt ligeud: Regionerne er ikke en del af problemet, vi er løsningen!, siger Lose.

Stephanie Lose advarer mod, at der i debatten opstår myter og skræmmebilleder. Et af dem er, at der er uacceptable store forskelle i den behandling, som patienterne modtager fra region til region. Fakta er, at regionerne på mange områder har gjort en meget vellykket indsats for at mindske regionale forskelle – selvom der stadig er områder, hvor det ikke er godt nok.

Endelig er det et faktum, at de regionale forskelle bestemt ikke er større i Danmark end andre lande, hvor sundhedsvæsenet er statsligt styret. 
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Billede af Stephanie Lose.
Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne har forberedt sig på sygeplejerskestrejke fra i nat

Medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til et mæglingsforslag fremsat af Forligsmanden. Da DSR har varslet strejke, vil konflikten bryde ud natten til lørdag. Regionerne har forberedt sig så godt som muligt, når det gælder udskydelser, og alle berørte patienter får direkte besked fra deres region.

Læs mere

Regionerne vil sikre selvforsyning af plasmabaserede lægemidler

Danske Regioners bestyrelse har besluttet at udbygge kapaciteten til tapning af blodplasma fra knap 100 tons om året til ca. 280 tons om året. Udbygningen skal gøre Danmark selvforsynende med plasmabaserede lægemidler og forebygge leveringsvanskeligheder.

Læs mere

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

Læs mere

Nye sundhedsklynger skal skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet ved at etablere sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Læs mere