Gå til indhold

Visse sager om tilbagebetaling af erstatninger kan genoptages

Kammeradvokaten har vurderet situationen for patienter, der har fået besked på at betale udbetalte erstatninger tilbage. Afgørelsen betyder, at patienter – under visse omstændigheder - kan få genoptaget deres sager.

Patienter kan få deres sag om tilbagebetaling af en udbetalt erstatning for en behandlings- eller lægemiddelskade genoptaget. Det kan ske i tilfælde, hvor det er mindre end tre år siden, at patienterne har tilbagebetalt et beløb.
Kammeradvokaten har vurderet situationen på baggrund af to domme, som Højesteret afsagde i december 2017.
Kammeradvokaten har på vegne af en forespørgsel fra Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet vurderet, at:
- Man efter anmodning har ret til at få genoptaget sin sag om tilbagebetaling af en udbetalt erstatning, hvis det er mindre end 3 år siden, man tilbagebetalte erstatningen. 
- Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om borgere har ret til at få en erstatning tilbage. I vurderingen indgår, om borgeren på udbetalingstidspunktet modtog erstatningen i god tro. Sager om tilbagebetaling afgjort ved dom er ikke berørt af de nye domme. 
Kammeradvokatens vurderinger vil blive lagt til grund ved behandling af sagerne. Det skal dog bemærkes, at domstolene ved en eventuel retssag vil kunne afgøre, om andet gør sig gældende.
Kammeradvokatens konklusioner er sammenfattet i dette notat:

Henvendelser vedrørende behandlingsskade:


Hvis borgere ønsker en sag om tilbagebetaling af en tidligere udbetalt erstatning efter en behandlingsskade genoptaget, skal de kontakte den region, som de har betalt pengene tilbage til på følgende e-mail:

* Region Hovedstaden: csu-patienterstatning@regionh.dk
* Region Sjælland: kvalitetudvikling@regionsjaelland.dk
* Region Nordjylland: region@rn.dk
* Region Midtjylland: forsikring@rm.dk
* Region Syddanmark: sundhed@rsyd.dk


Henvendelser vedrørende lægemiddelskader: 

Styrelsen for Patientsikkerhed tager kontakt til de konkrete borgere, der er blevet mødt med et tilbagebetalingskrav til staten vedrørende en tidligere udbetalt erstatning for en lægemiddelskade.
Borgere, der har tilbagebetalt eller er i gang med at tilbagebetale en erstatning for en lægemiddelskade, og ikke bliver kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, kan rette henvendelse til
* Styrelsen for Patientsikkerhed på følgende e-mail: stps@stps.dk.