Ekstra penge til praktiserende læger i særlige områder er nu fordelt

60 millioner kroner er nu blevet fordelt til praktiserende læger, der enten har praksis i et lægedækningstruet område eller har en overvægt at såkaldt tunge patienter. Danske Regioner forventer, at det vil medføre mere sundhedsfagligt personale i de lægedækningstruede områder.

Fordelingen af de 60 millioner til differentieret basishonorar til praktiserende læger er nu faldet på plads for 2018. Honoraret skal tilgodese praktiserende læger, som enten har adresse i et område hvor det er svært at rekruttere læger eller som har patienter med et højt forbrug af ydelser i almen praksis – såkaldt stort patienttyngde.
Beløbet skal ses som en hjælpende hånd til de læger som er allermest belastet af enten et stort antal patienter eller patienter som er meget syge og derfor bruger almen praksis meget.

Fordelingens-modellen, som nu er lagt fast betyder, at der samlet set vil være mulighed for at få udbetalt op til 172.000 kroner ekstra om året pr. læge.

”Vi håber at tillægget til basishonoraret kan være en hjælp til de praksis, som er allermest belastede i deres daglige arbejde i praksis enten pga. at skulle varetage mange patienter eller fordi patienterne er meget syge. Vi har en klar forventning om, at de ekstra penge bliver brugt som investering for eksempel til ansættelse af mere personale, så vi kan få flere hænder ud i praksis, der hvor der er allermest brug for dem,” siger Bo Libergren, der er næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Aftalen er en del af overenskomstaftalen mellem praktiserende læger og regionerne, der blev indgået i 2017. 

Flest læger i Nordjylland og flere dele af Sjælland tilgodeses

Den nye ordning betyder, at 329 læger med adresse i et lægedækningstruet område fremover vil få udbetalt et ekstra honorar. Det samme vil de 487 læger, hvis patienter har et stort behov for at besøge deres praktiserende læge.

Geografisk fordeler det sig således, at flest praktiserende læger i Nordjylland og Sjælland får andel i ordningen, men også læger i det syd-vestlige af Region Hovedstaden og Bornholm. 

FAKTA Ordningen for differentieret basishonorar 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bo Libergren,
Næstformand for Løn- og Praksisudvalget, regionsrådsmedlem
T 29 20 18 00
M 29 20 18 00
E bo.libergren@rsyd.dk
Relaterede nyheder

Læs mere

Tjek din egen – eller din mors journal – på ny app

Nu kan danskerne nemt og sikkert tjekke deres prøvesvar og journal på den nye app MinSundhed, som Danske Regioner står bag. Med app'en er oplysninger på tværs af sundhedsvæsenet lige ved hånden. Hvis pårørende giver tilladelse, kan man også se deres sundhedsdata. App'en får løbende nye funktioner. Alle inviteres til at bidrage med gode idéer på appens Ønskeknap.

Læs mere

Det er bare typisk politikerne … eller er det?

Der findes mange fordomme om, hvad der egentlig kendetegner vores folkevalgte politikere. Men måske gemmer der sig faktisk noget mere og andet, end man lige tror, og måske er de slet ikke så forskellige fra alle andre. Find selv ud af det på Folkemødet, hvor ekspert i personlighedspsykologi, Asbjørn Sonne Nørgaard, graver sig ned i personlighederne bag de fem regionsrådsformænd.

Læs mere

Den Involverende Stuegang vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019

Spændingen blev udløst i dag på Danske Regioners Generalforsamling. Det blev Den Involverende Stuegang fra Region Hovedstaden, der tog prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019. Initiativet sætter barren for patient- og pårørendeinddragelse rigtig højt, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Regionerne sætter multisygdom øverst på dagsordenen

Flere og flere lider af multisygdom. Derfor sætter regionerne forebyggende initiativer og konstruktive løsninger i gang. Kun med regionernes drivkraft, samarbejde på tværs og proaktiv handling kan vi gøre os forhåbning om at løse det skelsættende sundhedsproblem, som multisygdom udgør, skriver Poul-Erik Svendsen, formand for Danske Regioners politiske arbejdsgruppe om multisygdom.

Læs mere