Ekstra penge til praktiserende læger i særlige områder er nu fordelt

60 millioner kroner er nu blevet fordelt til praktiserende læger, der enten har praksis i et lægedækningstruet område eller har en overvægt at såkaldt tunge patienter. Danske Regioner forventer, at det vil medføre mere sundhedsfagligt personale i de lægedækningstruede områder.

Fordelingen af de 60 millioner til differentieret basishonorar til praktiserende læger er nu faldet på plads for 2018. Honoraret skal tilgodese praktiserende læger, som enten har adresse i et område hvor det er svært at rekruttere læger eller som har patienter med et højt forbrug af ydelser i almen praksis – såkaldt stort patienttyngde.
Beløbet skal ses som en hjælpende hånd til de læger som er allermest belastet af enten et stort antal patienter eller patienter som er meget syge og derfor bruger almen praksis meget.

Fordelingens-modellen, som nu er lagt fast betyder, at der samlet set vil være mulighed for at få udbetalt op til 172.000 kroner ekstra om året pr. læge.

”Vi håber at tillægget til basishonoraret kan være en hjælp til de praksis, som er allermest belastede i deres daglige arbejde i praksis enten pga. at skulle varetage mange patienter eller fordi patienterne er meget syge. Vi har en klar forventning om, at de ekstra penge bliver brugt som investering for eksempel til ansættelse af mere personale, så vi kan få flere hænder ud i praksis, der hvor der er allermest brug for dem,” siger Bo Libergren, der er næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Aftalen er en del af overenskomstaftalen mellem praktiserende læger og regionerne, der blev indgået i 2017. 

Flest læger i Nordjylland og flere dele af Sjælland tilgodeses

Den nye ordning betyder, at 329 læger med adresse i et lægedækningstruet område fremover vil få udbetalt et ekstra honorar. Det samme vil de 487 læger, hvis patienter har et stort behov for at besøge deres praktiserende læge.

Geografisk fordeler det sig således, at flest praktiserende læger i Nordjylland og Sjælland får andel i ordningen, men også læger i det syd-vestlige af Region Hovedstaden og Bornholm. 

FAKTA Ordningen for differentieret basishonorar 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bo Libergren,
Næstformand for Løn- og Praksisudvalget, regionsrådsmedlem
T 29 20 18 00
M 29 20 18 00
E bo.libergren@rsyd.dk
Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Ny aftale: Alle ansatte i plejesektoren testes for COVID-19

For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Det digitale sprog i Danmark skal være dansk

Stat, regioner og kommuner lancerer i dag den digitale platform ’sprogteknologi.dk’, der skal give
let adgang til danske sprogressourcer og dermed understøtte udviklingen af kunstig intelligens på
dansk. Indsatsen skal bidrage til at sikre, at det digitale sprog i Danmark er dansk. Initiativet
er et samarbejde mellem staten, KL og Danske Regioner.

Læs mere