Gå til indhold

Regioner om kommende sundhedsaftaler: Sundhedsopgaver kan løses tættere på borgeren

Når regioner og kommuner skal indgå nye sundhedsaftaler, så vil regionerne have øget fokus på, at flere sundhedsopgaver skal løftes tættere på borgerens hverdag. På den måde vil flere borgere kunne slippe for turen til hospitalet, lyder det.

Flere sundhedsopgaver kan løses tættere på borgeren – f.eks. hos praktiserende læger, i eget hjem eller i sundhedshuse. Det kan både ske med hjælp fra kommunen, med mere brug af telemedicin eller via udgående hospitalsfunktioner. Det vil regionerne arbejde for, når de nye sundhedsaftaler udarbejdes senest næste sommer.
 
Danske Regioner har siden foråret 2017 ønsket nye rammer for sundhedsaftalerne, som regioner og kommuner sammen skal udarbejde inden næste sommer. Fredag den 8. juni blev en ny vejledning og bekendtgørelse offentliggjort. Og der er blevet lyttet til regionerne. Derfor vil der være friere rammer til at sætte politiske mål og fokusere på blandt andet sammenhæng i behandlingen for den enkelte patient. Men friere rammer forpligter også regioner og kommuner til at have ambitiøse mål for sundhedsaftalerne.
 
”Regionerne vil styrke sammenhængen for borgere, der har forløb på tværs af sektorer. Vi vil med de kommende sundhedsaftaler skubbe på udviklingen af det nære sundhedsvæsen og styrke forebyggelsesindsatsen. Det er ikke nødvendigt, at patienten altid skal komme til hospitalet for behandling,” siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Masser gode initiativer allerede 

Flere steder er dele af behandlingen allerede flyttet fra hospitalet og ud i eller nær borgernes eget hjem. Det gælder for eksempel hjerterehabilitering og dialyse, ligesom nogen kræftpatienter nu også kan klare behandlingen med kemoterapi derhjemme, så de slipper for at skulle frem og tilbage på hospitalet mange gange. Det er tiltag som disse, bestyrelsen i Danske Regioner gerne vil have flere af, og det skal de kommende sundhedsaftaler være med til at skubbe på.
 
”For at skabe mest mulig sundhed for pengene skal vi fortsat afsøge potentialet for, at opgaverne i sundhedsvæsenet løses på nye måder – uden at gå på kompromis med kvalitet og faglighed. Vi skal samarbejde om at gøre nye fleksible løsninger, hvor behandling kan foregå i eget hjem som alternativ til indlæggelse, mulige. Og vi skal gennem sundhedsaftalerne afsøge og planlægge, hvilke opgaver, der i dag løses på hospitalet, som fremover kan varetages udenfor hospitalet, herunder gennem telemedicin, i almen praksis eller kommunen,” siger Stephanie Lose.

Fælles arbejde med at forebygge

De regionale sundhedsprofiler sender et klart signal om, at der er brug for at have højere ambitioner for forebyggelsesindsatsen i Danmark. Over halvdelen af danskerne er nu overvægtige, 17 procent ryger dagligt og andelen af danskere med dårligt mentalt helbred er steget markant.
Der skal et øget fokus på forebyggelse for at forbedre de statistikker.
 
”Vi skal danne fælles front på tværs af sundhedsvæsenet og sammen med alle de andre aktører, der også er partnere i forebyggelsesindsatsen. Forebyggelse et vigtigt fokusområde for regionerne, og de nye sundhedsaftaler skal indfri vores høje ambitioner,” siger Stephanie Lose.

Fakta

Regionerne vil via sundhedsaftalerne med kommunerne arbejde for at:
  • styrke sammenhængen på tværs af sundhedsvæsenet for bl.a. mennesker med psykisk sygdom og ældre.
  • se på potentialet for, at hospitalsopgaver kan foregå på nye fleksible måder i borgeren eget hjem eller i andre sundhedstilbud med rette faglige kompetencer eventuelt i samarbejde med kommuner. Der kan eksempelvis være tale om specialiseret hjerterehabilitering, IV-behandling, kemoterapi og dialyse kan varetages tæt på borgeren af de rette faglige kompetencer.
  • prioritere forebyggelsesindsatser, som er målrettet mod at nedbringe antallet af daglige rygere i befolkningen. Her sættes særligt fokus på unge og personer med grundskole som højest gennemførte uddannelsesniveau. Desuden vil regionerne prioritere indsatser, der fremmer børn og unges mentale sundhed, samt indsatser der skal nedbringe overvægt blandt børn og unge.
  • udbrede nye forebyggelsesindsatser til mennesker, der er i risiko for at udvikle multisygdom. Indsatsen skal udvikles på baggrund af viden om årsagen til, at forskellige segmenter i befolkningen er i risiko for at udvikle multisygdom.
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere