Gå til indhold

Vores drikkevand er truet

Tusindvis af grunde er så forurenede, at grundvandskvaliteten er truet, viser ny redegørelse fra Danske Regioner. Regionerne arbejder året rundt for at beskytte grundvandet og oprense forurenede grunde, men problemet er stort, siger Heino Knudsen, formand for regionernes udvalg for miljø og ressourcer.

160 grunde i Danmark er så forurenede, at tiltag skal sættes i værk, for at forureningen ikke ødelægger grundvandet. 4925 forurenede grunde skal undersøges yderligere, og 8005 forurenede grunde skal gennemgå indledende undersøgelser.

Forureningen af den danske undergrund er alvorlig, fremgår det af Danske Regioners redegørelse ’Forebyggelse og samarbejde – regionernes arbejde med jordforurening’, som offentliggøres i dag. Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer, er bekymret over situationen.

”Vi tager rent drikkevand som en selvfølge i Danmark, men det kan vi kun fortsætte med, hvis vi tager udfordringerne alvorligt. Miljøudfordringer er højt prioriteret i regionerne, og sidste år brugte vi mere end 200 mio. kroner på at beskytte vores grundvand. Vi overvåger og oprenser forurenede grunde, og den nye redegørelse viser meget tydeligt, at vi skal fortsætte og intensivere arbejdet,” siger han.

Grunde undersøges og oprenses

Fra 2015-2017 har regionerne bl.a. undersøgt for stoffet PFAS (fra emballage, maling og lak) i 1730 vandprøver og fundet stoffet i 880 af prøverne, viser redegørelsen. Sammen med andre stoffer truer PFAS grundvandets kvalitet.

Stofferne stammer hovedsageligt fra forurenede grunde, hvorfra forureningen trænger ned i grundvandet. Regionerne kortlægger og bekæmper jordforurening ved at indsamle historiske informationer om udsatte grunde, og hvis der findes forurening, går yderligere undersøgelser i gang. Graden af forurening fastlægges, og hvis forureningen er kraftig, oprenser regionen grunden. I grelle tilfælde kan oprensningen vare flere år.

Ny plan til efteråret

”Regionerne har påtaget sig en meget vigtig samfundsopgave med at oprense forurenede grunde, og sidste år var vi med til at sikre 162 mia. liter rent drikkevand. Men der er desværre forureninger rundt omkring, og dem skal regioner, vandforsyninger, stat og kommuner samarbejde om at håndtere,” siger Heino Knudsen og tilføjer:

”Vi skal tage grundigt hånd om problemerne med jordforurening, og derfor vil vi til efteråret præsentere en plan for, hvordan vi endnu bedre beskytter miljøet.”

LÆS MERE: Forebyggelse og samarbejde – regionernes arbejde med jordforurening (pdf)


Fakta: Regionernes arbejde med jordforurening og grundvand i 2017

• 224 mio. kr. brugt på at beskytte grundvandet

• 1120 risikovurderinger af grundvandsforholdene

• 40 afhjælpende tiltag mod forurening af vandet

• 162 mia. liter (162 mio. kubikmeter) rent drikkevand sikret

• 95 oprensninger af forurenede grunde

• 220 overvågninger af forureninger

• 1420 indledende undersøgelser af grunde

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Christian Andersen, seniorkonsulent
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
T: 3529 8175
M: 4022 3017
E: can@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere

Regioner tager ansvar for grøn fremtid

Vi skal have knækket kurven af forureninger, finde veje til en bæredygtig råstofforsyning, sikre en sammenhængende klimatilpasning og sætte tempo på den grønne omstilling af sundhedsvæsenet. Det er nogle af de vigtige grønne dagsordener, som jeg vil tage fat på som ny formand for Danske Regioners miljø- og klimaudvalg.

Læs mere

Regioner: Der skal flere penge til enorm PFAS-opgave nu

En opgørelse fra Danske Regioner viser, at der kan være PFAS-forureninger næsten 15.000 steder i landet. Det vil tage lang tid at rense op, og regionerne beder i første omgang om 100 mio. kr. til opgaven ved de igangværende økonomiforhandlinger med regeringen.

Læs mere