Gå til indhold

Danskernes mentale sundhed skal løftes ved fælles indsats

Danske Regioner hilser KL’s udspil om en styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder velkommen. Det er meget positivt, at KL melder sig på banen til i fællesskab at løfte indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser.

”Det er fælles ambitioner på tværs af sektorer, som skal skabe et stærkt og sammenhængende system, der skal holde hånden under den gruppe mennesker, der ikke trives i deres dagligdag. Derfor er det meget glædeligt at KL med deres psykiatriudspil i dag også peger på, at vi skal løfte opgaven i fællesskab,” siger Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for psykiatriudvalget i Danske Regioner.

Flere og flere børn bliver diagnosticeret med lettere psykiske lidelser som angst og depression. De sidste ti år har regionerne oplevet en fordobling i antallet af børn og unge i psykiatrien. Derfor er Danske Regioner meget enige med KL om, at der er et akut behov for at sætte ind der.

”Vi har derfor tidligere i år stillet forslag om en tidlig og forebyggende indsats i form af en udvidet PPR-funktion med specialiststøtte fra den regionale psykiatri. Det skal være et tilbud, der skal sikre, at vi spotter børn med mistrivsel og psykisk sygdom tidligere og giver dem en kvalificeret behandling enten i kommunen eller i psykiatrien. Tilbuddet skal også sikre, at børnene bliver mødt af kompetente fagfolk tidligt i deres sygdomsforløb og fra start visiteres til det relevante tilbud,” siger Sophie Hæstorp Andersen og tilføjer, at hver femte barn der i dag visiteres til psykiatrien, er ikke visiteret korrekt.

Også mange voksne mistrives

Flere og flere danskere udvikler en psykisk lidelse. Og rigtig mange danskere døjer med lettere psykiske lidelser som stress, angst og depression. Når KL peger på, at den mentale sundhed i Danmark skal løftes, så er Danske Regioner derfor meget enige.

”Vi har som samfund en vigtig opgave i at sætte meget tidligere ind. Danske Regioner ser ligesom KL behov for et økonomisk løft, der sikrer let tilgængelig behandlingstilbud til mennesker med lettere psykiske lidelser, Siger Sophie Hæstorp Andersen og forklarer, at Danske Regioner efter engelsk forbillede har stillet forslag om gratis psykologisk hjælp til alle over 15 år.

I England – hvor man tilbyder gratis og i øvrigt evidensbaserede behandlingsmetoder - kommer investeringerne nemlig flerfoldigt igen.

Læs vores forslag her

Særlig hjælp til mennesker med en dobbelt diagnose
En af de mest udsatte grupper i vores samfund er mennesker med psykiske vanskeligheder, der også er afhængige af stoffer eller alkohol. Mennesker, der hører til den gruppe lever i gennemsnit 22 år kortere end den normale levetid i den danske befolkning. Derfor er det meget vigtigt, at vi løfter indsatsen over for denne målgruppe

KL anbefaler i deres udspil i dag, at behandlingsansvaret for en mindre gruppe af de psykiatriske patienter overflyttes til regionerne.

”KLs forslag er ikke ambitiøst nok. Hvad enten du lider af en svær depression og et misbrug eller skizofreni og et samtidigt misbrug har du behov for et samlet behandlingstilbud, hvor der på en og samme tid tages højde for din psykiske lidelse misbruget og eventuelle følgesygdomme. Alle borgere i denne målgruppe vil også profitere af, at den sundhedsfaglige fokus i behandlingen styrkes og at der i højere grad gøres brug af evidensbaserede metoder,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Er samlet kvalitetsløft

Danske Regioner, Bedre Psykiatri, Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab har tidligere på året stillet forslag om et nyt integreret behandlingstilbud i sundhedsfagligt regi til alle, der lider af en psykisk sygdom og et samtidigt misbrug.

”Danske Regioner vil meget gerne gå i dialog med KL for at sikre et godt og sammenhænge tilbud, hvor sundhedsfaglige og socialfaglige tiltag går hånd i hånd. Vi er enige med KL i, at der er behov for at løfte den samlede behandling. For vi kan hjælpe psykisk syge borgere bedre end vi gør i dag, men det kræver et samlet kvalitetsløft – både i den regionale psykiatri og den kommunale socialpsykiatri,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Debatindlæg: Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet: Flere fuldtidsstillinger kan fremtidssikre sundhedsvæsnet

Flere på fuldtid er et af de greb, som bliver præsenteret i regeringens nyeste reformudspil ”Danmark kan mere III”. Udspillet har fokus på at få flere fra deltid til fuldtid i kommunerne, men det er man allerede i gang med i regionerne. Lokal dialog og kreativitet er vejen til at få mange flere deltidsansatte i regionerne op på fuld tid, skriver Heino Knudsen og Mona Striib.

Læs mere

Regionerne prioriterer og skaber sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ofte bidrager sundhedsdebatten til nye indsigter og nøgterne bud på løsninger. Det kan dog efterhånden mærkes at valgkampen lurer under overfladen. Senest i Altinget hvor folketingskandidat for moderaterne Monika Rubin genbesøger en række påstande om regionernes arbejde og rolle i det danske sundhedsvæsen, skriver Danske Regioners formand for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach i debatindlæg.

Læs mere

Danske Regioner: Aftalen om psykiatri tager fat de vigtigste steder

Regeringen har sammen med et bredt politisk flertal indgået en aftale om 10-årsplanen for psykiatrien. Med aftalen har partierne valgt at løfte de fem prioriterede indsatser i Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens faglige oplæg med 450 mio. kr. i 2023 og 500 mio. kr. i de efterfølgende år frem til 2026.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere