Gå til indhold

Erhvervsfremme kan ikke klares på kommunekontoret

Regeringen og KL er blevet enige om kommunernes fremadrettede rolle i erhvervsfremmesystemet. Det vil koste arbejdspladser og vækst, forudser Danske Regioner.

- Jeg er alvorligt bange for, at KL og regeringen har glemt, hvad opgaven handler om: At skabe en forenklet og forbedret indsats til gavn for virksomhederne. 10 erhvervshuse, 98 selvstændige kommunale indsatser og et væld af tværkommunale organer rimer meget dårligt på ambitionerne om forenkling, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, og supplerer:

- Samtidig ser det ud til, at vi får en historisk centralisering, hvor midlerne til at skabe vækst for virksomheder i alle dele af Danmark centraliseres i én smal national bestyrelse.

Erhvervsfremme er mere end én til én rådgivning

Regeringen og KL’s forståelse har kun fokus på et lille område af erhvervsfremmeindsatsen: Den snævre 1-til-1 rådgivning af virksomhederne. Og det er dybt problematisk, mener Stephanie Lose.

- Virksomhederne har også brug for adgang til kompetent arbejdskraft, innovation og samarbejde på tværs. Det er en opgave, der kræver samarbejde på tværs af virksomheder, brancher, forskning og uddannelse, siger hun.

Stephanie Lose understreger, at det er afgørende, at midlerne til regional udvikling fra EU’s strukturfonde fortsat bliver prioriteret og udmøntet i regionerne.

- Her har vi gang på gang vist, at vi kan samle stærke partnerskaber om de særlige styrker og udfordringer, som er kendetegnende for virksomhederne i hver enkelt region, siger Stephanie Lose.

Fakta

  • Danske virksomheder er udfordret af mangel på kompetent arbejdskraft: Alene i efteråret 2017 var der 20.000 stillinger, der ikke kunne besættes med en person med den ønskede kompetence – dobbelt så mange som for fem år siden.
  • Regionernes erhvervsfremmeindsats har været med til at skabe 13.200 nye jobs og 22 milliarder kroner i meromsætning for de virksomheder, der har deltaget.
  • 40 procent af de virksomheder, der har deltaget i regionernes erhvervsfremmeindsatser, kommer fra landdistrikterne.

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

Lotte Holten, centerchef
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8311
M: 2211 0980
E: lhm@regioner.dk

Rikke Houkjær, chefrådgiver
Kommunikation
M: 4265 4717
E: rho@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Digital diagnosticering skal op i galop

Fra tøven til tempo. It-systemer inden for diagnostik på regionernes hospitaler er et af de steder, hvor vi bør få digitalisering og ny teknologi op i fart med massive investeringer, skriver Danske Regioners 2. næstformand, Lars Gaardhøj.

Læs mere

Uddannelse og sundhed går hånd i hånd

Mange af de unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse, mistrives eller lider af psykisk sygdom. Vi må ikke svigte disse unge, og derfor skal vi lægge alle kræfter i at styrke den mentale sundhed og skabe et uddannelsessystem med fleksible rammer for den enkelte.

Læs mere

Vi skal huske de dynamiske effekter, når vi investerer i sundhed

Det vi gør i sundhedsvæsenet, har afledte effekter på det øvrige samfund – fx afledte effekter på arbejdsmarkedet. Derfor er det centralt for os at sige: intet menneske er en ø, og ingen investeringer i sundhedsvæsenet er afskåret fra samfundets påvirkning. Og hvad betyder det i praksis, og hvorfor er det vigtigt at huske, når vi investerer i sundhed?

Læs mere

Virksomheder har søgt færre medarbejdere under corona – men efterspørgslen på faglærte vil stige

Ny analyse fra regionerne viser, at virksomhederne har været mindre tilbøjelige til at søge nye medarbejdere i løbet af coronaåret 2020. Virksomhedernes forventninger til fremtiden er dog stadig positive. Særligt forventer de at skulle ansætte flere faglærte fremover.

Læs mere