EU-Kommissionen inddrages i sag om millioner til erhvervsfremme

Hvis Folketinget vælger at centralisere EU’s midler til erhvervsfremme, kan det være i strid med EU’s regler på området, mener formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Stephanie Lose har netop sendt et brev til EU-Kommissionen. Hun vil have svar på, om reglerne bliver brudt, hvis et Folketingsflertal beslutter at centralisere midler fra EU’s strukturfonde hos staten frem for, at regionerne -som i dag-  fortsat vil spille en rolle på området.

”EU har tidligere vedtaget, at strukturfondsmidler skal bruges regionalt, og at lokale og regionale instanser skal inddrages. Så jeg er simpelthen i tvivl om, hvorvidt det er lovligt at centralisere området.”, siger Stephanie Lose.

En centralisering af tildelingen af penge til erhvervsfremme kan finde sted, hvis regeringen følger et råd, der er kommet fra et udvalg, som regeringen har nedsat. Regeringen skal snart tage stilling til en ny struktur på området, og udvalget har bl.a. anbefalet, at tildelingen af strukturfondsmidler bliver centraliseret på statsligt niveau. 

Hvis regeringen vælger at følge dét råd, mener Stephanie Lose, at det kan gå ud over skabelsen af nye arbejdspladser og væksten i fremtidens Danmark.

”Der er en god grund til, at EU lægger vægt på, at netop regional indflydelse er vigtig, når der bevilges penge til erhvervsfremme”, siger hun.

”Virksomheder, der har fået hjælp til erhvervsfremme fra deres region vækster: De ansætter flere medarbejdere end virksomheder, der ikke har kontakt til deres regionale erhvervsfremme”, tilføjer Stephanie Lose.

”I regionerne har vi både det regionale og lokale overblik og kendskab. Vi kan bidrage til at skabe  stærke regionale partnerskaber mellem både virksomheder, videninstitutioner, kommuner og regioner. Den slags partnerskaber er nøglen til vækst og udvikling, fordi vi lytter og målretter indsatsen i hver enkelt region", siger Stephanie Lose. 

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Michael Koch-Larsen, chefrådgiver/teamleder
Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling (VERU)
T: 3529 8171
M: 2917 0915
E: mkl@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E slo@rsyd.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne er lige så effektive som de bedste private virksomheder

Analyse fra Deloitte viser, at regionernes administration er lige så effektiv som verdens mest produktive private virksomheder. Dejligt at kunne måle sig med de bedste, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere

Regionernes erfaringer kan indfri regeringens ambitioner om flere faglærte

Regeringens nye erhvervsuddannelsesudspil skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Danske Regioner deler ambitionerne, men understreger, at initiativerne bedst indfries ved at udnytte de eksisterende regionale erfaringer på området.

Læs mere

Aftale om praktikpladser på velfærdsområder forlænges til udgangen af 2019

Parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at forlænge den nuværende aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent til også at gælde for 2019. Forlængelsen af aftalen skal give ro til de kommende forhandlinger om en flerårig aftale.

Læs mere

Midler fra EU skaber vækst i hele Danmark

Midler fra EU bidrager til både arbejdspladser og gode rammer for fremtidens vækst i de danske virksomheder, viser en status fra regionerne. Opgaven overgår med udgangen af 2018 til Danmarks Erhvervsbestyrelse, men regionerne vil fortsat arbejde for at virksomheder i hele Danmark har adgang til kvalificeret arbejdskraft og god infrastruktur.

Læs mere