Fald i det regionale sygefravær fra 2016-17

Sygefraværet for de regionalt ansatte er faldet fra 2016-17. Dermed fortsætter tendensen til faldende sygefravær.

I 2017 faldt sygefraværet på de regionale arbejdspladser til 10,6 dagsværk fra 10,7. Faldet er en tilbagevendende tendens helt tilbage fra 2007. Over den tiårige periode er sygefraværet faldet fra 12,9 dagsværk til de nuværende 10,7 – et samlet fald på knap 18 procent. Det er en glædelig tendens, da det viser at regionernes fokus på nedbringelse af sygefraværet og et godt arbejdsmiljø virker, og at det derudover betyder flere hænder til at løse kerneopgaven.


Omsat til fuldtidsbeskæftigede betyder det seneste fald i sygefraværet, at der i 2017 i forhold til 2007 var lidt over 1.000 flere fuldtidsansatte svarende til knap 2 millioner arbejdstimer eller 270.00 arbejdsdage.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T -
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
Relaterede nyheder

Læs mere

Uden regionale politikere knækker Danmark over

Regionsrådspolitikere står vagt om et Danmark i balance, hvor alle borgere i hver landsdel – uanset om de bor i eller udenfor de største byer – har muligheden for at få et godt, sundt og trygt liv, skriver formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, og formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Læs mere

Unge skal have en fælles start på ungdomsuddannelserne

Tusindvis af unge risikerer at få længere til en ungdomsuddannelse, og samtidig ved for mange unge for lidt om erhvervsuddannelserne. Derfor foreslår Danske Regioner i nyt udspil, at alle unge fremover skal starte deres ungdomsuddannelse på samme fælles grundforløb. ”Det vil give de unge muligheden for at stifte bekendtskab med hele paletten af ungdomsuddannelser i et fælles miljø”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Stigende forbrug af råstoffer truer med at tømme grusgravene

Forbruget af råstoffer forventes at stige med 50 procent frem mod 2040. Samtidig er grusgravene ved at være tomme. Det viser tal fra Danske Regioners nye råstofredegørelse. ”Der er brug for, at regeringen melder sig på banen, så vi kan få en fælles strategi for Danmarks råstoffer,” siger formand for Danske Regioners Miljøudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Det offentlig-private samarbejde bør styrkes, men måltal er ikke vejen

Regeringen vil med et nyt politisk udspil styrke det offentlig-private samarbejde. Det vil regioner og kommuner også. Men vi er ikke enige med regeringen om, hvordan vi indfrier det fælles mål.

Læs mere