Fald i det regionale sygefravær fra 2016-17

Sygefraværet for de regionalt ansatte er faldet fra 2016-17. Dermed fortsætter tendensen til faldende sygefravær.

I 2017 faldt sygefraværet på de regionale arbejdspladser til 10,6 dagsværk fra 10,7. Faldet er en tilbagevendende tendens helt tilbage fra 2007. Over den tiårige periode er sygefraværet faldet fra 12,9 dagsværk til de nuværende 10,7 – et samlet fald på knap 18 procent. Det er en glædelig tendens, da det viser at regionernes fokus på nedbringelse af sygefraværet og et godt arbejdsmiljø virker, og at det derudover betyder flere hænder til at løse kerneopgaven.


Omsat til fuldtidsbeskæftigede betyder det seneste fald i sygefraværet, at der i 2017 i forhold til 2007 var lidt over 1.000 flere fuldtidsansatte svarende til knap 2 millioner arbejdstimer eller 270.00 arbejdsdage.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
Relaterede nyheder

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere

Opfordring til Christiansborg: Brug trafikmillioner på de unge

Færre unge bruger busser og tog, mens flere tager bilen. Derfor foreslår Danske Regioner, at de knapt 100 mio. kroner til takstnedsættelser i Finanslovsaftalen for 2020 bliver brugt på at gøre ture med Rejsekortet billigere for unge mellem 16-24 år.

Læs mere